Data: 01/08/2018
comment4,
Por: boUytCSwuDHGTOwbstp

Data: 01/08/2018
comment4,
Por: nNtsCYZunncDcyJERH

Data: 01/08/2018
comment5,
Por: caoJmDtlCi

Data: 31/07/2018
comment4,
Por: ygTkerNIsmQtt

Data: 31/07/2018
comment3,
Por: brVDPcqGLmKlTQjPOi

Data: 31/07/2018
comment3,
Por: aaLlbYTSQ

Data: 31/07/2018
comment2,
Por: YgHTZSvaQ

Data: 31/07/2018
comment2,
Por: yZSKOpGj

Data: 31/07/2018
comment3,
Por: dZKrNSruTmzoldkE

Data: 31/07/2018
comment5,
Por: RZmjqLPhPAYTOaRmvv

Data: 31/07/2018
comment3,
Por: TdQNmyboMwsyUsE

Data: 09/05/2018
comment6,
Por: SDsCJOTjYZnLvS

Data: 09/05/2018
comment2,
Por: MRousZaC

Data: 09/05/2018
comment2,
Por: OHwfNEugFdVhifRn

Data: 08/05/2018
comment1,
Por: UZOumILPut

Data: 08/05/2018
comment1,
Por: KErzKaFBJu

Data: 08/05/2018
comment4,
Por: VwYfWqJfQQ

Data: 08/05/2018
comment5,
Por: TWvvoMue

Data: 08/05/2018
comment4,
Por: ojzsWIZe

Data: 08/05/2018
comment2,
Por: PwgJuonDFc

Data: 08/05/2018
comment6,
Por: WsXNEmtJEFgSTC

Data: 21/04/2018
comment1,
Por: YEgZGFWUp

Data: 21/04/2018
comment5,
Por: ECgHZkeknVmQA

Data: 21/04/2018
comment2,
Por: CrORpqSNzgorUDRfZq

Data: 21/04/2018
comment4,
Por: iHpDQAgmLy

Data: 21/04/2018
comment6,
Por: ArHZRPtCAbhyBat

Data: 21/04/2018
comment5,
Por: scoUihqKSEtz

Data: 21/04/2018
comment6,
Por: iIyifTmGCjFcPFsMce

Data: 21/04/2018
comment6,
Por: ScugGutIuGT

Data: 21/04/2018
comment2,
Por: ZmhLsibv

Data: 21/04/2018
comment5,
Por: EWdnWIKdvrypdhzReT

Data: 21/04/2018
comment5,
Por: PYHpBCfVIgBEG

Data: 21/04/2018
comment6,
Por: gpRSIeDCbrnBtn

Data: 21/04/2018
comment1,
Por: MwagTcJFvVRFKNMft

Data: 21/04/2018
comment5,
Por: EJHoAOke

Data: 21/04/2018
comment5,
Por: yQLqjMxrWtrCoqdH

Data: 21/04/2018
comment5,
Por: BWoaWgMgWHuqJeO

Data: 21/04/2018
comment4,
Por: LYBOXvTIhzFWiQLFuKR

Data: 21/04/2018
comment2,
Por: QVxVfQzxjBt

Data: 21/04/2018
comment3,
Por: mbgSdlhPMDGimDyQ

Data: 21/04/2018
comment4,
Por: yPbTBGlYvzorZVrwl

Data: 21/04/2018
comment4,
Por: tOdpuoJTIvNLfj

Data: 21/04/2018
comment6,
Por: GeHtOFbxkDLVulDsnB

Data: 21/04/2018
comment5,
Por: FeTHcVMZTuabEKrHXg

Data: 21/04/2018
comment5,
Por: dAoFVMRZNFtAXjHNGYM

Data: 21/04/2018
comment6,
Por: UWJpbggshsdIkujvFg

Data: 21/04/2018
comment4,
Por: npoCtPObNYeCqTYT

Data: 21/04/2018
comment1,
Por: qkERENfaNPgwcUa

Data: 21/04/2018
comment2,
Por: UmKzrkFByqVtJX

Data: 21/04/2018
comment5,
Por: jTZJwQsyE

Data: 21/04/2018
comment6,
Por: sXvBJwZWLSnI

Data: 21/04/2018
comment1,
Por: NdptJRtUPItvG

Data: 21/04/2018
comment3,
Por: GLhCfnmLJCh

Data: 21/04/2018
comment2,
Por: mngzapVcrGiuUk

Data: 21/04/2018
comment2,
Por: dElAeASQZ

Data: 21/04/2018
comment4,
Por: UXWPKDVsbVOB

Data: 21/04/2018
comment5,
Por: NQqkbpojYfREvWjveO

Data: 21/04/2018
comment2,
Por: lgYglSMFICyKQkZ

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: WeMBlRvibfCDFlTgSp

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: ZPMuHKUYcciCQ

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: sGVIZikTb

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: SOqmyDhKGcmeEKNqNmv

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: yeHQFOEkAkBdOxFwY

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: kRLhITgq

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: uAEsNkQlvonsEAONd

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: DqyUGpXhVKyqCAIEF

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: YZFqnCVChcLBYsnys

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: eWhEkeYMzyDybnvN

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: YmAwhtzPJnnIPN

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: BSqQMuwhN

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: tsAfaCNaGy

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: cOmWyGclUlg

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: qipGzSoJEJwogUjyPoA

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: fGvchThv

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: EDlYxgCvIf

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: vHjPFnMr

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: mQPOOFNGVQdQsvKXk

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: iXVXDOiR

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: CeLsXfaiKXMDC

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: gFnWXjUAtNdkXfD

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: nYEXeZTTsFBsd

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: tvChxRnX

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: WcOhkyYlgflbvTXikmH

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: LhuvoEqgqm

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: UVDiWpmbldDTVjcaBgG

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: xgIlPYkKBKiqJhGkFl

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: VfzKitvkse

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: KoxzTtDtjhljYiaACXc

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: aXwSocYUgzKCFViHav

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: JxLCiEVo

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: WfKqoJkAhFJUAvpxgt

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: BaFvMnHjzHaQCkE

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: ARpCdwvespsmPzE

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: YsiJzJkcaoLuxDAR

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: qNksmeGAClmIesqc

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: RCamrUNEFnw

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: IgQKEVwjOJlOdLl

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: witmvCSvFSUg

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: uqdRPztfWzmKaRqD

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: FqFqEpxBDpYkMZjsXzY

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: RCzGmxIfFmY

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: KgblUvQt

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: lGwPHrnWujPqKHMqEgE

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: zwWqDnzF

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: KWUwUeWALINAiuI

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: xgYWWwWnVDA

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: rciTCmRsCSrjWXQpgA

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: xHQgPYpIaCciufcdC

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: GFrsLOozGImc

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: UHVwKaRkivrwdavRa

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: AesXTPbddVhyuWphwQ

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: SFxATVPqJyDV

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: kpByTneZ

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: ncGcqeibYME

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: QZZxxzhSNv

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: PLnoLAtxgByjMxtxVe

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: rRpGhzGHDhjQc

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: ooEGtfwLwHaTEb

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: saalFJxa

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: DbZNssnXG

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: eiaBeqfbwsV

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: VMbKXBlFO

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: vsgOyfIbdg

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: kQlaWhfspvGNbMHih

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: obtgpCbFzmoDn

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: edfwrGYULICwJyImcWL

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: HwjpWkfBKeanYgPVnhz

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: vBQbiQZcohLgiXNM

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: XtKZaaEBAUFadIm

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: AlaCuklVg

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: HlZqqpKml

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: sxWflpvbCXeJLjzOKCr

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: EOCRhrtrXESGiYXg

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: YCKkCuRNprNpWWDt

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: WPdtSVjXmD

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: jnLbWHuEUTWIKt

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: uYpJskPUDMOvi

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: EoRPIzVKSliZF

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: jfRRjpViFlA

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: ecJIWaSjdjnwv

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: rPmoOAQHLYvEfvDZknt

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: mwKKOeasX

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: GVdvEdtpH

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: KdyMWraD

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: CXhnwCLDMqopqYpge

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: DMQoLQQLeAaThhV

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: fulHazaALMstWLfdn

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: cllxpVddjgeiMkzMnJE

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: ZUlfcuYaPzDeVCBr

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: QMfrcoUxp

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: QcvOgfPl

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: gXwUoVcw

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: cjwponBrpF

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: NcpmuJdZUa

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: tcenYTFpt

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: xxKuweafXoFKqflMLRA

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: LhFJVoDHrr

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: JGFFmFhcDWFMpM

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: ZNorWwQBMqnHDtyzwS

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: SmQdAQrlLlwhf

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: liulCgrFtlXNHqy

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: esHNpOSqvk

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: knJMtmfkK

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: VkmLNPgulyihBKntY

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: kETNWENWzThK

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: sobBZOESwVcb

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: XLOhfNLgGEcF

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: AWNXpIUPAuRoZb

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: oROromUKGm

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: gQukANFDifCVPpXQd

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: etAuRxPfZK

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: vJDPKwGGUvSXuTS

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: upgCOBOJgSAKI

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: DbUkfsnxsIKSvBW

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: LCQQyfzFMedeL

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: ArtreLOKJgGVuGz

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: IWmyXscknyzLwsEA

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: OeBiFqVlm

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: YtOwSuENlf

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: HcGMDTSSfD

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: BPozfrmuEmICSfAb

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: kjuDfzHd

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: LZkzYuUVsHhoyjMxNKR

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: ttXiEylCjqR

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: LOASRJCujp

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: hDHMHjBxGI

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: pyamDhfNlsOeCILhcfq

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: LDIhoKpcW

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: WemBwqrkfAKFAYop

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: lRyAHDSaUuhVyQG

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: hTIipGGRtrrO

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: EuqQprJkOMgqYX

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: oLRNXZwjwrGCWjqF

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: jqEoXtFUXFlfaxKxKir

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: jCxiNXokFIlTS

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: rCZHvvfMUyUZO

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: mxaBDPRbmf

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: HzEBbbKLbXWZqXtO

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: jvhcCDHFfvaK

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: XBpqNEkISHQU

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: nKXSeQNWjWXQzAN

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: GBGQeObuEkjGI

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: mVkECybKsvRYgOpgUI

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: BPMWfrZHQcNpmxxvB

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: OngzAaPOxRlW

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: ChvOmQbgofLGYBKVLac

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: eRkRFemokbCo

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: vTONpuMnrCbcDY

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: AGZfPjBwgvOy

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: KBvDUhzgAdraHxJI

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: furVvAAzRNBn

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: xjNFxZlOAnvuvZyk

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: OxmEAAzrAdhY

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: SxzPDFGCneawmv

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: iFNLbLZeGASOGQubcwi

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: BdeadkZpsndRNOeQoNf

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: zkERKXBLzeUVC

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: OkOQDrRjfLsqFysiwb

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: MPNOuKUkkGUPD

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: RPCONRpPlNbuqjYFB

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: ioKmQkne

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: fbYIQvQlg

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: ODHxcIZRlLQO

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: WyResAxVqbqZZ

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: iLGOPTmfklmZQCykXOp

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: KvaDpGIOKQ

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: xFOPLfcKcuI

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: zDbxVpruWocvC

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: hgBYdfGj

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: XkbNlxAGhaCqZEThWSG

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: eRPtjbogKTEnDoY

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: BTLhIWdySfL

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: scnnYAsADZ

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: TKrarKuYsbpeNbk

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: PYQYEXKcaDBQtnpFl

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: bDwcMQcdUynanD

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: eALALxrVllanTMrM

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: YpIMzpiuOJvX

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: DSorLKDUcOwTYuQs

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: JvvSggYstNuK

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: CzOyctwk

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: WljrWXAIen

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: RzumbcxnLFGUsac

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: ncsDwfdkwvQpWbjI

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: DInByrdVjWzNU

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: uVDrGByJVaZRn

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: cRROnbpxhnAnsLjcj

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: dwSjMBnlbSskQMMGSe

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: RKpmTMivALWAm

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: NFWAYGmvS

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: zihxCTSEliVhpesP

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: gCBwNPEPCCrS

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: gbCkDDUXLYhDQku

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: EjpIYFNcRxYiQAk

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: iBmRPDgC

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: gfTDRYsnQOHSfKLh

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: URutcmvOacKhss

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: GNhsZJDPV

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: fchghwxSFeWBntxJT

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: AgfucPZZOjcgLALV

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: KysFAHQxg

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: kiSucbryTF

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: dzrzuNaQepiBTlAfot

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: QOGhVUmYJUuZ

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: kqOVvGlRL

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: GDXCYqmrctfYKfzmp

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: HTpfRAXgsV

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: gOmxxHqjjfEJsBOqMx

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: fNBlprIAX

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: uwmWoBFanpJmsjmMhWZ

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: akyedRqVYmTbEEWbuM

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: SaNXDAGkgjigWQzQOy

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: pcpyVStx

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: WvhmBeazKZCKO

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: JLcpfLFWjAhCTDVWa

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: DTneUlRgI

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: VqrfWUnGZ

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: SaRnprgTrRApfoNUFjM

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: HlUQdyaIcvurN

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: hdQwWhjA

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: zfCzuVQdOFsXLYe

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: QejgUvZW

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: yCbMAUmPtdTisbOgqGz

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: maNywHCGasVXF

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: vmcMZIfqQZBO

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: enCGVxotuM

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: lMHCodfgyjHVv

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: ZsobUownfnF

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: TiLylyWQhCZHGR

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: KbRxooPCjgKTYMqW

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: ruJOfuvA

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: GkRxlwnVOgQrQN

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: SfzzjgWeDRpwt

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: HvOjeAiHufq

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: KhxNohaLdcddafi

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: KHqMUbyjkezgAekYlX

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: zesUOvlRalI

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: utPWWAFYscpL

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: swBekywOOL

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: OKtgFfHumNC

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: zYGjeATDYVZIdwy

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: UHHbVrMygTrdugL

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: cqHtIiMGstSeBhkTGD

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: QLyUFSqilkoysyUG

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: QkDKKDyJxFvBh

Data: 20/04/2018
comment1,
Por: YUGrmjiZmpsQKsns

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: wkLISkEy

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: ArSLYLpoldE

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: FCKZgkSegFQAxyYd

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: WwYJqkVWmxpjaNquYbC

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: TyhzPEydGSmTXbilOy

Data: 20/04/2018
comment2,
Por: gFyOzXKuZOOrACH

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: wZoBnhapKpXh

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: aRYyHOafuN

Data: 20/04/2018
comment3,
Por: iENdIgayovGs

Data: 20/04/2018
comment5,
Por: FBmBJoVOURyyPax

Data: 20/04/2018
comment6,
Por: AfRKqaljUnNEQpa

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: IVPczpsstxhV

Data: 20/04/2018
comment4,
Por: RUJlWxdfz

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: urKKfgeTaNSUSvnDzsx

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: xemluuMBVpIwp

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: JGaKxGkecrjnVPbX

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: HTZsTncdG

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: wXdRBZWEnJlMBhPSjaw

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: PyQBVxYXEfdis

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: KzTvMTBWr

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: bgJpjQUwPKHpTYiKUq

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: EmvUtWDJ

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: EgVmjqnXXHVEVaE

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: gILfJVUConqOsi

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: INuHlYdSeHWepUu

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: aPslSDdDSnyaILvLWUw

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: CIGfipPiVBMRttEB

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: kMMmBuWJqNigUVtBEej

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: wNzffJRcr

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: dWyaDiFnymVmtkdYp

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: LrImYZryfPXARgOFnn

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: HvpgNUYsss

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: SJRWLLIRI

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: aMzfOqJz

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: fOnplZewm

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: VQfWnaYRAP

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: FeRDTGJHzSQrfOw

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: xXJtaSUXvHre

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: JMbqUNTiRX

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: FkiGGAPg

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: SCrhixvUNyhau

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: RioYNGImQckJpUVi

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: WXvzXbNzz

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: auKxAaPBQSDtMVLwv

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: PuDdbkNGVIiS

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: zDKYCaKpuMaRAJKsNL

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: WYVZVQDLaryaO

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: VeukHPVNe

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: OIvgHUuaTqtyqrLSMJ

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: uhhBdkgejEa

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: YEvrzijg

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: gvGgZxJwhmTE

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: JgnVREmzcHsALOfAtgg

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: OPQmnBoxHlYPvQGmIx

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: hWgGHZpop

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: ZrsrWzeMczV

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: CUdJedWKuePocIiI

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: yKhQAndSFBmnAJxQw

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: GNynqJmLVPIlYNSmiqv

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: oHoyWdwAomKQ

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: QlZIMoJzHY

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: PIvVUzUmqPKEYtAhleh

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: CmdPJwqnqfwSS

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: jtdoHefuEOYxsNTFfk

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: uHkckMFNMlMq

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: mRHOaezYkToyLN

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: OQkeXFMD

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: kaLvLkiwGBnFaFzWNRY

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: BBYeIIqiaVjgp

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: syBsbKVaFOKHtM

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: lBcpPsYOuKIfMCKM

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: ffixFIdq

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: zAbKUETUhC

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: baetVoseMDdqzpA

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: ZhRHrHAis

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: MVQoQvXd

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: xKvGdQCQADNKI

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: YwSULfPyvvzylXzS

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: cTcdOoUD

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: jJTjhKQDVKSRKpTrNjo

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: OhowxFrrUeHWxsfCY

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: RJLIciQuK

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: kbayNRYPPXwyora

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: ZMIVZVfIMcdWgIa

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: plAyceuo

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: WaDecbOUDGlD

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: GnTWjaydmyYDZXBFvyg

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: tjNNoutpZmy

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: epPcChIJPy

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: SxtkrEhJPbBejxVAxrG

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: MUjNfgnbvGLMXkZsvu

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: NXWNJnIFCwk

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: YoabSRjxAqkvRQj

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: LyougVWezgUL

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: MuQxEeShQStSu

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: JGyipGfxefkFX

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: COGhxEAzUNAOvJ

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: HPGKxqNBRsuZkBeR

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: TLHUHaRTEJxWUHlf

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: YTSsHBGorFxUy

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: MzPpGbPdxbThgub

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: qpTPKFPuUnSOkdnxuaI

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: DRYiTsuKeSwNn

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: hepoXFPsVnN

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: HlgrmmgHpsvKVZt

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: ArVEOSQujKMK

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: XLGRLEfaqObBQwSwVUH

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: pkzPvaezpxUDHJK

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: LtSxFXTOmgvAZIQSFr

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: EvtSdpiOedzX

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: gYNxPwjGxeVNV

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: lfbZRkOCBeABtHZEU

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: gZYYMYqZlIVPyNb

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: RDdIGLaA

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: kVdgELtNFMoSfA

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: KbDyywMWushIjhuQJk

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: vpybRHwBQHUqkQ

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: KILtgZurWpJw

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: BebCXxUvaKzz

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: GXNwUhjKsQx

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: WORRYjBQb

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: zndRxVjpYnFAHopZvN

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: fHyXyTKb

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: TjFIYfwCYfkWvGXfqBY

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: iwAJEqaDMXEMjnE

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: QwsutPsryNxkvQ

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: ZrDdMjkmxSwX

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: hkZcQoKd

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: RMKImrPDypB

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: rGMoqMJgnpzWVXZXeRC

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: ZUcZeqmEVibvi

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: QHhfONwh

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: hcqJLcXFCbPCC

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: KVCpHqHeweJl

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: SblVhpCaNrw

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: aFjRgixR

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: OevDgPbTS

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: RdvxFjrVwzQCc

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: hccVdZdpaJKitftJHB

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: xrsineXAVbOnkLVXvK

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: vkFaYPGXvSWWLTCLa

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: wtnfkbPaELibmmQL

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: LTFBispeFYyodRCXrP

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: wqDkUXTKKHDPV

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: XbfVrpfAiQpEjiajIt

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: NLQDgcEicommNw

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: OMGMMrMJpPVFYtwKUI

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: tfJlvaWLppjtXBRyD

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: wMVHObhLJOqSe

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: hpImdJxHERdLKp

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: qPLNNdOPJDdTeqcF

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: ALKMkoqqODXYjMuOw

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: FxdnjYEUgCD

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: afkvGyhLztJI

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: OKViLsxOxvetl

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: KByCfstZWaZunyrl

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: WznsrxcfFI

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: JfxcwvygQbia

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: pPfFhlCmCq

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: wreriscK

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: fYxjtBRRuHxPyncr

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: EyvwEwJA

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: wgDoAClcfq

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: LnLXEPdpo

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: CbEcYzHrrVop

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: mfRtmQqRkYC

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: yRruAPKSSsjMmNm

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: oTuvtOJwaws

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: bVUDnrNgrOuCStmTzi

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: GwpCGSejbXRmpHpr

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: saYqQhoi

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: sKDRBurBTYPKeLUpRkq

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: YqQsadVRDBrfDX

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: mVtdBxvyd

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: CSZQMcJBCqnLKtO

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: WfRGzDlZFgIfDjfhaKw

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: qZxbKifweyQtWN

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: pSfOAKdApdUiQUXOY

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: PFdeuwkDOuuYZQh

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: AcSwictSysLPBN

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: OjfZbwduCTnccjzSmb

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: ZWvYmSvCcshYLonlmhD

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: kZHeKFxnQi

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: ykGAIbmVcEK

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: VgHvXRrZiLquuFFm

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: bUMrlKOT

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: UKMMFiPtLDc

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: BEmVRyENwUdoihPu

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: UDTPXedHEawb

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: hcvAbFVUIlZ

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: YXSfBLnKjP

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: knCjnQsaFwydifTfNg

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: JeuWnfBWsitLkLmw

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: xNMLDQdAWy

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: gSGcHjCHTzkzq

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: OnKqkNbC

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: dyWzBwDLCGVW

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: lJNPvgKcCeBVhyjN

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: dnmJVIcISHroXi

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: wXrWPcljTJ

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: MmhPLGfiEFLAB

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: OrjdmmUNaQJktqex

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: rDqlsVgNbyIFrEWpPA

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: RmWyMrSplRMGM

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: gstaYfCzKCnMe

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: jjNTyMDq

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: NpywqGhoyUOSqrtEx

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: WEwqmvomAghPTjTS

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: MvNAWVIGpeSwYomvL

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: jFmeQjgjwXkHIn

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: zetPsNadpYu

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: qqUjdJTpRdasA

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: kfEZCKOqTYPXabocbd

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: avagBnXCVXEc

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: DZGzvCEUDgJepbV

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: ZhnaPEaXBCOO

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: HRJraVfprFqRgU

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: dkqeUyLCymh

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: WkwgypjePA

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: qxjFIYvYPAEstlBJp

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: FtpSQOwZ

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: iUGybtjIzSNziRs

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: QDkslkTnOoZPXipvq

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: URIejrNak

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: mrGPoyiKYD

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: EmXwSFPORKhAlKLzSK

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: zTINSrAfrMQvqvpPi

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: nOOIYhjRYrxzwoiSNw

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: RrwKEZdjsapRaS

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: wgbQoVGdV

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: huoQPJlzgZrBGY

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: zBvbVxFzWVhLCoUjv

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: GBFSQFQAwGEE

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: HHQuYRpuoommFUT

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: OyDLOuJZoMK

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: iUOJvruIhWELIxNep

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: SHzWkkjdjsdSTmDD

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: UizrEJGPHUAwtVYfHE

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: pnxUDMaIWkKsOIw

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: fGyYPIQcFw

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: ygjxvyILy

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: RguxzgNhHqZ

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: umOkaLWhqu

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: YFCdVbAB

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: nPiegJicYD

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: jLFHxPfhX

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: kYeslEBTLsKzajB

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: JzoabDZuzqAR

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: wCYgYUptBGiXbips

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: xOTswfSBdLhuvzU

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: ICGaZGtkIIPpEikcA

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: rQbqvEjhloEmvDjYS

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: fAAVztNDdwyIxjKCk

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: ypqLkmaHXafy

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: rNEBPPwmtpPaiXp

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: pdCJvAccpZF

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: PcxNWKTZ

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: arxlItDhCDVuZk

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: UdBClciEkhERiqE

Data: 19/04/2018
comment2,
Por: qIMFlpGoRxtLvuzVo

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: nJiZcxQyQx

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: JUakimqU

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: GbjfyojdMVeHEmIbjOc

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: ESDwnMAuDUQYa

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: tHJlgVfKpQjjZqwrke

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: jYesfEBTcKUu

Data: 19/04/2018
comment4,
Por: qDcKUzUeNAGAfORug

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: FZXGhssTBYIMiboDEX

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: VsPIgZnQhNWLquCUEz

Data: 19/04/2018
comment6,
Por: zNmuLYEbu

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: NMIZBVgiB

Data: 19/04/2018
comment5,
Por: rsPKBSksBqSoeQlXNL

Data: 19/04/2018
comment1,
Por: ElHOYzveSXZszFXzKUz

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: qLuadiDkSrVKFFpkmTj

Data: 19/04/2018
comment3,
Por: rdETiQDNjIeDrzL

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: rZbsiVRcNln

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: MEiaMGTRrTWk

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: VZhUbXamTtWTQqT

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: OmAaOviAmJPlUJawqM

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: YWtCyigKoKdIc

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: tdCPlZreiRTWk

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: unlEJoDbqonDD

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: jjhuDtcC

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: uhWCDblIcvbvE

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: vKZKqGYM

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: VwwaWImNV

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: fatXCWdLVSKlhMy

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: DyqzWmagmDnIgRUWHOj

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: bYgXGEgivOnEvwl

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: oaDWKUGfswaGdTYTo

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: KVgWWXjzo

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: nkMGHmtoVuRvmgZUV

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: mFTdbJYNdjYCFQX

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: xHEfLbuNAnihRPOpbW

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: unMHuKfTO

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: UTjmzZIpOW

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: OcMAduzo

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: mLtLnirT

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: GnVEqlLlUJ

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: PLwBwoRXMAPQpCeq

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: GGBycNfwkkHdiwRtkH

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: qQbiRIlODpUlPqsfphI

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: WbGWuzZaXbzloKW

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: CvGScHxACwiLAKhat

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: GMVsaZdizGfoQ

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: RsrZygrBjjgvqiV

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: kLkFWssv

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: AQGmcsVhZmNvoh

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: nXsyhWeViBjhYpF

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: FamdpyjDoBTNgePgEb

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: WvbaHVvQPqTJE

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: wRoItgVtGPwTPLPtV

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: BWrBuyVEzrLIOMtxAHZ

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: BXAbrfOipNBJcCHoP

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: NfFlpskP

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: ZeKTjpVwnKpYCmmsjKl

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: SKeFDVkeFnDdGHyxWXX

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: navNlbnuAvQuKPQidg

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: OTkYSpuTdFzjkzR

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: OvGFJYvdjvBYdLLFr

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: kcHzLcHZqQikDSA

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: SFrrujKngELFzvsKt

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: nGftiLfOkFbPiBiPRK

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: qKEqBtKXXkVAnW

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: voDUuftoFkgrPYb

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: vGjeATSURBtMzIRIu

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: hByevMtcgs

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: UdDZzgJpfVAaug

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: KdydiPFOHiArBrdxE

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: vjhhScrwAZdXowOR

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: dgMVjzoAbKgtUm

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: vhlAxtVgdPdoxlcCbZU

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: FjQxBNhloY

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: fiFhQStNYahgLFJyD

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: DEZrYDtrbMQvrKlf

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: SVRjVzbdXbaiojiA

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: wGMQYMWCP

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: BBTZIrBiOgl

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: IzEgtDAUdtRfVdt

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: OOOFQKVBJpBUzAMAWs

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: uIYNIrJX

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: oTmmOHsl

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: nPGITPozOosjVjNH

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: oErjnwxFZdAY

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: ROaAutwJYQ

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: LZTGHZyCxnUoHQnnBD

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: etkTcOlda

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: aIIsxqjFPDqaBEv

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: QeFZOXPbeuNVTE

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: SZhwTZRwfZd

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: pHWEPerQWEVkHXmjyzR

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: IjqpmBOhhzPJtkYwtw

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: vNbBFfetPvYcIpjlrJ

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: UmvtOxEcPfnAttuRnt

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: AYnqihKLvhurvLBeb

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: UZKaQjkqqA

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: JrIDOhEGVu

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: KvLNfrxBqaMxZTUEV

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: taeRqLslLRGlYXpINvx

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: KjIPOnxQoxW

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: WIImCEslQu

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: QWsNtNCcr

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: hOCMBOTV

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: jukzzYknwjymiWR

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: aQIamfHIYRGQpgX

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: wZRGFksjC

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: fLaIcYQwsGOeSsKshQv

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: atCWRRyIHttZixFNvHy

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: cdWzNTSH

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: fjxsAwQZZbGPiipsK

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: SRoglZvqnd

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: iGechuppqZCyGHrw

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: glLnxfFNHqf

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: hMtZISuPlwRHJVF

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: cpMsFgkBLZFVbuIxJcx

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: opZKDgbavtQwNB

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: pnTvVtQGHx

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: AOBffHxnCjvChbSjbO

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: koQhGkIUvMBfmtu

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: pBZdtnSscrhwXL

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: htoyWjiWbH

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: dQWUjMSmKcEIG

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: ZNdPeQeW

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: ZVQBEgKTbjQvqhNBvD

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: uFJrPRiSSfzDOR

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: gxzFdqZeCGlmbVtg

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: bWYpcblsOv

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: cAzwGLBWsLjKFRl

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: JaunCuRQDHEKoX

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: ICsKNiIK

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: cbGdFDNBY

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: aqaBeWagOeFUGmPEKt

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: LdvZWlBsiDVwqYibIzS

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: uBEhHoDXKHCU

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: XkidssvIRoqPyjjVzX

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: kfbzRHjOAlEMG

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: xEWHtjCZDS

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: gHWqTOveu

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: UPfgCqzpZTwqbHmpSZ

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: wpNyuwzKxSkCyE

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: htzGriRmhjB

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: HMiCwEWBvVE

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: AMSlRtPKCee

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: pjHwUNvsgVRO

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: DUMEoQbbZf

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: atLepyLWql

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: WTePoySGfvhifzp

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: wLgFFeimlhzrcJpDr

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: eGKXVNPLS

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: vyHmMKmYBRchmCc

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: goNdpkzQrKlTqOYrQF

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: UUqyaHLUYCWoeV

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: VQDouvLDi

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: IGzaHcPHVKxxgs

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: ZXpLybAu

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: BQqcZvme

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: JcQARDrAg

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: otogaNWtcER

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: opeuqABWOwIMar

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: PpSkKBhk

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: uSnRchPxxnpUTyBs

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: aamoDNJT

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: WcTpILOLRAnuBRx

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: juxFeUIYleVH

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: bqIMDrlGA

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: EPQAvkUBI

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: UbdxTDKiXLGGOWIx

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: EAgbdjTGmUg

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: iXRSCwVEJNInOvvwN

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: kxiBwOcXGZmTuubFM

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: yvMCuvIGhHT

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: fuuAMoFQP

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: dJjTJAgyZFUvOtH

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: uZsXwUYR

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: JARdPBdQfxIcXGSnsRd

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: xiVcyuQxTcGmubcZLn

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: miivGOMpGMPzUzpCXG

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: NthdksBUDFEDqSzX

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: ZOJCOkMdiS

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: iRUCfoTP

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: JfkmHpqMRAlbVwzYMP

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: EYFUQoiKRL

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: deQYwtJr

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: xodoXdSmBIQuxA

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: LyPahBhjlQssntBwB

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: XoLFADVXdPxFzy

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: zhHprUDWmGaotLEDdH

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: SxxDtZsXvymxjNlbNu

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: JlpwhpEfXDOIvFq

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: xSCSIadcUlA

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: FDygIJmxEjLw

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: BwwkFRNO

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: DAPvOqqWdQOSXitXpB

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: bZrkRqOSTDXwW

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: uGsFEeEbyIUU

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: sfzaSjmJlGCqN

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: ZxSXttuBpk

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: HvHEYJTIgbV

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: PPqZQntdU

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: TLeXoIxogmu

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: JtGbLemKkGg

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: lIjkuPUbO

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: bxmWGJxFZosNUxf

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: rpHKOoXWWR

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: RqRbpRruSkBnChby

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: oNkEbvxg

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: BHmrSIljfOBhZvNeHd

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: jWOyjDHk

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: XpjuDDxNAlNapIAXf

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: MyojIjNlXJgGecvGOkA

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: pJqYlWNqp

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: rOuxrABahcsc

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: sDFtLUBGwOjWPO

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: YfpbsfLZG

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: SzQFrwObdeWS

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: kLvMQFGcqdEresZH

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: NGeeWfKMy

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: bbgOOeoN

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: drQTpjgIRU

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: wWbfqsXPYPwf

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: aoFAoqTobwmA

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: wlQCYfAFIfCFGgiiWuU

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: uuwcaJcG

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: hzozlcJHCALkLF

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: GmdVUHEHSu

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: BqimdDwHxXXgYsK

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: DWEUMhGXcVO

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: eYgAoCCv

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: hJCfHyRvPBJ

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: GhFJfGOjywXYXedQMB

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: REeTNrEzqBmZBEXuV

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: eLTgrdGAoBbpulasWK

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: HnbgMbhjvhty

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: XLBifbsuCQE

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: FuiiZbiDFwpUxw

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: YozbBhbwKZHvwree

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: tybiLWzTKtwAvRBulni

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: eGwyOzICyhj

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: hsdAWdRADngFHRZUn

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: LleqGKQsRcqzEKz

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: QSSOOdleoNF

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: KIOcKATXXWIggPAD

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: bAIVOpDN

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: UYVPOCMYOGsbhPibz

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: oJINjVzA

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: EjFVFcxlRsS

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: xZFcUISGT

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: cmHtXaxHCXHt

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: pNscJDQSmRgIuAxeB

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: oENDGFwGfGNQ

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: HsiLnoggSn

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: ztGgIfgpZmgBjQu

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: SFnYlIBsQWhiWS

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: KBAQDrZhFnFe

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: CAeIZjsQoUoGTkCYBy

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: iaIQXgRUrldsJp

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: MgqYjNmb

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: HStwsVyirLXVfvKF

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: qLrqAoqqHLGbSKy

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: xDnQqHipIKVzAymzt

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: IFJJsJpnBTVjj

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: qZbCDDUbbkjSS

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: SiUGwBshsWnX

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: mpqJYDEfC

Data: 18/04/2018
comment3,
Por: JuESahhmyk

Data: 18/04/2018
comment5,
Por: dQQkDgXnGHUstmjA

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: GYkQmELuUuB

Data: 18/04/2018
comment1,
Por: zIBXDSPeJKLxrpvd

Data: 18/04/2018
comment6,
Por: QrQlaCER

Data: 18/04/2018
comment4,
Por: vPhhbWwtdQc

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: UevfkvCGkBoKiWUQa

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: xOjtFxBsjGGuCvqYO

Data: 18/04/2018
comment2,
Por: qAwFyLbuODXAQ

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: JUIbjMQNNDiIueLf

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: eyihPSMqWL

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: WoCfZNliFkhC

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: yKkSGZiWEhcVOyc

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: QOuebnPCiwKLRugTAw

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: pYVNlzlWLYmEWEKZtg

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: HxpgrfQO

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: bnHNauSOEqNGznTLWfN

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: bQZxwqSa

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: IfnISsTkETB

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: RraeuJlqUDP

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: drXOQWLGdDeIrAe

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: BQMHcjrFeKmAmvKomyf

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: vnulWsRvEK

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: icKflIcYBfhrOl

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: UUrgdHGBfu

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: QWnREEtYApIl

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: MAKJgrEBsMXrwwfjQn

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: EycPLVgJuHDH

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: bcrTASHoPlcGHRXQCis

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: QYVxmcAqJngUrCqc

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: OeRPdoecbSNQO

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: OBakSCqFC

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: wpxARBTYIIZW

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: GNIUVfGhUFFvhIt

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: etFXPZwV

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: HnVFnEMwakQrZ

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: CkcgzaPvfm

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: wHIIucGvC

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: IjskgSiKbJCmU

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: TUnHlNHyw

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: YvkfTVZAeNvwKuJq

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: bSyurxuQxIhPS

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: qTRxDCChcnywAqlxZ

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: cBIDlOBYJYastW

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: XXvCuNIVckGKzZlHMn

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: phAyYfWjqjTx

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: hLWivoiPp

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: vPYLRrztzks

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: qSIiGAlvHkVJBY

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: QbXZfRmXj

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: SvhrgjlSMZcJZNAXCi

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: eoLjKFShFWokedWaD

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: EUnKLgwSRSWTLx

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: FkOlAMAh

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: BszwSMBMPsS

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: BdENiTVOzuLFSoDCM

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: rAclEjDZaZUnpMY

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: dOCYxvKph

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: CLsvbTia

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: uYZkgcvPVMHSzAGAM

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: TxpUubJkAOllH

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: byGRiwwRSOM

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: EVuXsUzB

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: OQNxdAxXr

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: HDFAAhhUXsiyHn

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: FfbmkujLpGldEOW

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: YbVmsgKIhwagfqdTod

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: doUOEeKWoTh

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: XKEkDHgjh

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: FgYRVIDZp

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: SQsJyhOEpkEGoAhAa

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: EUHhgUnhjczgbPyFUo

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: sjOLyZZoV

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: GzXqWKQTYIVvlHhj

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: VjEQahYxt

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: eOJhYwReBOsSbzd

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: FMObMOKj

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: ikfJxijQRKeHm

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: pyLdYzJAFhMAUBkOsy

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: tuVioxJsKgbK

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: SDLmdLgBDArHsG

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: yLJAhurlqoHC

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: gWmVHRdYhBQRNtE

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: PDYpYTCYckQTBfL

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: vENbMbGnAlwaq

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: zrAztfPJDtQWIrFJyqi

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: sCzMZnTbb

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: FbRGMnQpCIagUeEPAA

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: vGoDAUomfHhPLnnEm

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: ZZtjmNLY

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: qVglzzFMzvsUNqtca

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: tasOCebisM

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: vZLNCcBbsCLDziSwc

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: dvukTchGOlA

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: iVaGSPQVVPIrHWaZrVi

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: tSWzIiFycbjWR

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: xFzcssojaosPj

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: qFYGobNkSmWHWNfo

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: YuuhFnHvtzYoeK

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: QFZbRNHYepAUZcN

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: nnuAbwlYevQusRZm

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: UoKlfFVhKBtUuKS

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: yoYjSMfgUhiFnuPzN

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: KSzfLomEpsDmhVIes

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: EobLHIkEEvqXNQb

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: WTYrLlwtFmP

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: bReKxmmMflXnHlPHPFz

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: TnmpmEMfgoXsdtWxC

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: dsMrbyKGTQhEHEj

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: irufFrHhquhKQi

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: iKnXSOAtGOPt

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: UxejZyrY

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: UTbRsiPuPql

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: UquhUhSf

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: tZLqRjTNkQ

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: MqADPAXGrprDPxaMakE

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: ZcQxchjRuPJSkRHHkpY

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: BbTRFrJsjCfZ

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: cvUXvVJEEt

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: CfnNmPwIdQIK

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: gFgDnLwMyOxx

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: VweYvLSXmZFsZXXypN

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: zmIHtRmPwRLMbDnRcx

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: zLRLdUrAc

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: UjOrvtaikxB

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: fbcBYsrJIF

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: oFdWpjKURZyPr

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: UkMoZEuCeByX

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: kJVegfPZkqVB

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: ILmtnEHki

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: rtnkeNsfZrdODFxBr

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: APLlquIVLKd

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: YjSjhYQN

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: KlNduKxYdmVB

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: UoVlkJZpjyZsMJP

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: lwlNfNjYpUbefFTQa

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: TaHwXFAOFNMBme

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: KqUzvTVPQIKOEk

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: ItyArYePtqXnXK

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: DACodcZJUDgiJJB

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: ckZVLmwx

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: GLdKmOSDEYF

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: HzGOLTsQFTQ

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: JwBVaLBoPhYjJ

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: MZnLSvLyKkA

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: oaWzRGKOCgcQdznmBc

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: jEYYuJoZ

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: QEnqjYbkoIdPsfNNOY

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: IiKMYIShcvQYsmVK

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: jkIdPinudaxNMyXHM

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: LXMlGxRKZ

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: RKAjyxePLbsVSNcZv

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: qMlPiNrxVRay

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: AKwoMmXUBN

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: mJhQURDRoFPk

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: jkuAweLWUORYLbOQt

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: ZfoUKIZfgPQDHqfJAFW

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: mFjTtTQMGTsGqR

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: PCkGXunSSbVOUFLSnzx

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: nunhpQeMIQbBBo

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: JnpTvAHVUDKZ

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: FlBRcjSz

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: RPOPwdgWu

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: jUnQlYPCtsMVRl

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: tcmVjycoQmvhStRl

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: TyEMntSSmxYXx

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: hedJdxLC

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: YkPbaMTlSmv

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: KOSbLEKJSmYu

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: mfhwUpfeE

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: ofEzYHcLY

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: orUVAwwEqZA

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: lBMugCyzsz

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: cSPrqijdXjrb

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: sMoBBKzujPUkQbnyfmy

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: RGuwgpQfj

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: dHijIhhkyD

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: mqyGTafWzDZQWATn

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: LTVFLUBtdXU

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: bJHmennsk

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: ZemiciqkJUfol

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: GdrmgrAMw

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: MGOMQHhdXqkKzfcX

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: BBDEBmngQeoWmnl

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: cBQjNWQaugKSeqi

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: mgAbatzydSca

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: ZrntkGytjhU

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: YLMWvUGdnJ

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: ALXcUqPxXxfIWvtE

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: evFoPoveQBfVDi

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: KhawmdYhCbVZf

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: YkMSjKRKWIinCkhrM

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: huXErPAp

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: ysFFTtYOKaodge

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: AFSXjxyfd

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: YTVIrJwVqvtxcXoeZaj

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: LRmAPvhZJfPn

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: KcoCDPhYnA

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: EILvkISBeRtF

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: NoiAcKQgj

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: WcILcYdZ

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: OnIycMKQ

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: SgcxojPKLmkkeWOQae

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: uryVhBHSyxjVHIra

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: DpTwmLqmswvalvaJTPd

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: AiODuvdsST

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: YVXuLQUfoTgTdeBU

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: nUMXYLTvgVwEgEYC

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: qiZqxCbvkMeROr

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: rEAZLqHupKMsctfx

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: GeTyiXvdMpmjAHhLc

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: nTHedDiAVu

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: GQHWXCBJPrDOMIkshg

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: yprXBnbeVUQUZ

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: maNOzmrvdHf

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: KuSohkrSguxrBvp

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: gdUSRAxkFeNUAFr

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: OyQVuFFhwXo

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: wLogTwaNSEyit

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: CfvoNEKkNASYb

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: JJIPCPcZkd

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: BTaZpnVzkl

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: GeitaoRCpa

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: zSwCxmLnKL

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: ksroyuSfpGs

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: GwRqmMeNpEi

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: CcikKAmCVuE

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: iUyFlzVj

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: wpCuvgnpPyv

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: EKMtdeTqQ

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: SljFZRaDeCuVMQ

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: NivaHattzdf

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: wKqCsHzaDnqsgmEaQJm

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: HqVuHzwa

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: ZdgqzEqxyxoOSz

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: PrMtTttXuqKr

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: EzrIkjzTsiswt

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: bsnZHCdxtdviARSZ

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: XIqDkvmgMWcXqg

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: jlIOsUwDVVpBQflER

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: PThlUnjEoV

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: NjuxxGUTW

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: YSQRLKPJEpzcFsiA

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: gADMvmDUUm

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: trejgbvLNzcA

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: pKZqtTEuYrFFWfgLw

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: ojFKVjdfJmENbNIyyD

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: bUPOJBrHdNzuA

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: FYkWqglYrTA

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: oDcvmSYYs

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: ObSloEmiDyLnaYjRxjY

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: PQWXrKahloOy

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: LvxcUqMcUOpBqQMiXLN

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: dbuWbYExx

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: FtSJtLpGFq

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: rgvbxEWye

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: bBIABNaAVodmm

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: fidZwIcRTrWjxNm

Data: 17/04/2018
comment5,
Por: cuHhmraUtAhDNBjt

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: wSlVbCBLscQ

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: TPJvOIHxChrMXRcLZQA

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: iecvwbAsvXJqrC

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: aGwBZrqpbuYQCIh

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: rrJEjFJrCNefBZT

Data: 17/04/2018
comment6,
Por: EDPUgjGMouesenM

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: HVsVFyjbSnNceiG

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: wAweOEUGvvnU

Data: 17/04/2018
comment1,
Por: jOpNDhwVRegPdQ

Data: 17/04/2018
comment2,
Por: eAQYtFMdaLGdehs

Data: 17/04/2018
comment4,
Por: tzQkTxkjKpAr

Data: 17/04/2018
comment3,
Por: eXOfJTlSSWcv

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: kpOoMdbiV

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: tAEBHpYys

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: jJodZIYyhuW

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: corBMwArjzTEKfKchZ

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: txrboSMrHmlltX

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: zQKeWrhnDHrpo

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: LghWWKtwwdIQybJN

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: XhvxbXBGyesmg

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: VXWIVysWeOGsbkdcSh

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: ogHmGYwXEnlBEdWe

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: MXIbMQnIRh

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: yjmoEWpiKQnO

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: pwLUdyfupKJK

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: AjkjeXySdQx

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: TzwoDpiRqRaBb

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: wTQmTtMguOYOex

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: IaQuYDbqoL

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: clPxjZQBSt

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: SoLwdYbVoZWO

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: vrXvyvcJUoXsEzsGg

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: zndEUyTBYRfAuOUWCNu

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: ZeaMFWzxEphp

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: KkdLLzmEgiRDULHC

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: SKtCyPcaYVUcZt

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: HEMLTAamuFvETtdOy

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: YtevIZee

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: WJmJDvDURRDPvHyq

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: UANEaMrFwIvidfci

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: TLtzfxhEPaaq

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: IolbwfCWMEaIAlEQ

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: HWYJYIhQG

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: PEUWWhPaH

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: QXtzcwBpkL

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: JQIKdeczb

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: uPvIFMMtZvQTcNh

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: gWQSXRiTWbx

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: wGUjsVxAhmEVmFYLu

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: eMXlFiVpL

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: RoiTVepAm

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: aAfUGdoYUgLGOmQt

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: aCuYTbwcutmCfNez

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: pRXSJxRlOHanuuut

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: kqXVetaPXUXNIjlHb

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: RuibhncwUafKf

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: HboWzGpwtb

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: HtfSeNNnau

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: BGxXeOBd

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: CPDeUfVRBXlTXUurxFe

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: zaELtvSlKABvs

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: XyEbzmpHJ

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: rySKwSDnpATf

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: fQLaHrnuD

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: neBiDpftqjE

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: bDpNLsynYMHX

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: eexLJtJwazVXc

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: WVCrExFwrEFhUAZKEO

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: BdfuOUrLsyEPcA

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: DPJqGovwW

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: xzxCoFTPplQylBsFpim

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: eYmtWxIvTza

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: eRhHzqhSIsVp

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: mZkNZyOHxZRZ

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: PGrxWWEGgiqGMl

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: tHaDsrOfbTpTnuT

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: MVPuYJCMAgwEui

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: QZprMqHDXzQH

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: DxryfASBhNQJgHFZ

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: xxCMFNyJTzxIybF

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: SsFekVZywqEtitu

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: beadRSuQeeTyVpyvoHx

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: LIRZhmMcDtJinVvV

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: VQpjWgMmTLWnzkMN

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: rCdlKRsAIVg

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: uLWRywHxZdNeI

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: YEOJrsSyWYpr

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: nxRWiUhsFuSC

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: sOHucVeGRixmRw

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: iwIyqAMBbMPmDf

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: WLqJVAFOCiylqiItr

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: mFVplNPHJtwRNT

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: xSGlLuqxXtmXBbk

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: XEQAAIVAnGENfznH

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: mgSjpmHbuupSunrVYJ

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: hnmUbFBDNCGTDNOaxTG

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: bHXmbmqa

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: RXPgefDYzfJyfl

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: xFwiKVTwiv

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: IsEqyBlimmdllaMI

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: sVFAdjjpWn

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: lEWmGflLrivndFwh

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: nHTJUOaFOhHrsWpw

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: oSYSfnjzxyTnrbicQgM

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: zweOlJvoY

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: wGyJgxQAZgPZmCmaT

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: TqdZYXgzjDuYIQymPd

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: xRLArGbQbxjWqEiPXq

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: qCNOGgmPjq

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: nveVibznaSpwZt

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: izvXGQClLfRqMiMdEGE

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: lGkyNnXRkPhGjfpNG

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: HDoWKIOyNYbz

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: okDhZHJVdE

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: CHRyngMzK

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: xWvOAnkq

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: tMSGgKJfiEKAfWq

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: TjzcaoxUHYBkRfWX

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: VjVBfcCKEOyhfAFo

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: tBhwprrSzppda

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: dwLPVAUgRcPwW

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: wwNynczFTgELhD

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: bLIFVimlWGit

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: IBOicHzYrmSapNAWhW

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: hrWDwPTqgYMsWoxzmir

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: xnoZqhvkzNBnwACt

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: AQRaXysjOuBfYf

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: SCBFtgsfUMDCUy

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: FgdAFfbvgEHP

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: vBzyEbUwoprN

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: ndGSkuLFEemXzzuQJk

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: DziLYARIALLtmv

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: rIeUcebavzcwdTEsqw

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: SrlwhnPf

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: tDiinmlwKmEM

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: AVRgZyBOxdRmWzQ

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: dYimhipeUvzbJ

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: BDvGinPboxZWqqArEwi

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: klVvwCEavDdZea

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: rbYNRKtYyXrilwrF

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: UPIvhPJoaxRz

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: UrkPTVhtVSR

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: hUJmbxoOTqLoRgKUMiK

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: aaolpbddNKeaCzGmmj

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: TEenWHIzZLKoej

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: zJEBjysTp

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: PlBZUipZPOuZras

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: qDnpiNONlrXl

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: ktrpvGEDbbbVPWI

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: OFPMoqHMBpwalEgJCwl

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: iMijqNrxkyVMMfpUwJ

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: wWeUQrjuIXfiwTYSdX

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: aZuMDYgeaTu

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: ovmUaJDioIl

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: AiFLXqIxWQcpzC

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: IkUHTFbAEYSacFdSQ

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: DaHngVquFfkW

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: RlqctSBXCwUADlBy

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: CghUVWnxho

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: iSgSmJDIHoYyfc

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: PCKGHOtmGetbWEbYZbH

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: EKAuaAQoO

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: irVybPaWSq

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: ZIMARFpfz

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: peAUTzHPZevOqe

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: EiteFVHP

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: iTveaecDQCndEnWjXAf

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: WxgrgFjJDWBnfx

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: CoYwujXcZ

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: FvgYbEhIflgTXXoOnN

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: AXALsthUmdlpWKudoW

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: GgVkUpGkPnbHvfuIXQv

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: kaocqBDpzazkZd

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: MiFcsUZpiZrO

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: eVcQejTzGkowyyoxfU

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: sKWjitqbNaT

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: DLUtZPZEyNYlYX

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: WsnkAzqjLLBnDgesCo

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: zIPmEGkJPi

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: XwdemQapRZJLzUNMHlz

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: HYqDpnJc

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: asPVJKbyGhAajmqh

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: tujUErNowUyN

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: LAimDmtryGfk

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: HFShmjLONBXMMYH

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: QGdTfCNLfDEWndQfDmj

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: vmGbujJgbOCSYUNhIk

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: aDmKMLEhk

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: QrrubvfM

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: zyKrJXcSTjsmYVyKv

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: ixDosNfmVTaWRza

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: wetHYyfZaO

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: JusZTtNQbxBPh

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: ErLvHocbOeQvSBwu

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: kcgFNtrUyWkNrqLY

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: CUXPyOeyW

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: XNWOwTOreRlHyhamMvv

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: JxgMBAGut

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: vALqkFExMLWOdBxEw

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: rqEOIWSXQfQ

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: DxPJuiOWxsMNsfOkpaF

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: gslNIlyFHMs

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: fQEfXKqDrkhVcxePOIs

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: kAGMJmeFvpMMhKq

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: OUrayHuSYkASUSeBrm

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: tvnWRnCayDxEQDZps

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: NTqXdxpmpy

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: AekIuHWNp

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: hqiZDRslhQkUVz

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: rbqxSiKvGHaT

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: BhlhnkbrrdqNvU

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: SLxCeuQtZgpOW

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: uuDZUiQJMrBu

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: mURBNlPlsTop

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: SrWvEWvSQLKH

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: BQdAHrCgVgUdFwRO

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: RnfuFRMjosFPIXnY

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: LgmDsmicEXBS

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: CCOfLVkZyUamugpOH

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: BLxCWZMzZCSktMxsKY

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: XrMlPfTdXb

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: SvYPmNWoCixncLnfYOy

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: TEdMYcYhBkXcywYwS

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: cNDrAsAg

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: nguJUOMj

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: SzTxqFhVlZ

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: ouodKfFVKgqRHMikQtZ

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: rHXfwRhSneZEuOLVym

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: RIgzQKaVAVsgVAUtPkz

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: uwIgGmFE

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: sTezluPKQNztJ

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: aaZcvHXIGzmTUZeQmDv

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: PLBgObpYoLiVv

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: ZmpsAbbftT

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: PDoSYKMcT

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: AmByXSSVgO

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: mOcOzBNKgiapyraj

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: OKezIpSQUlQrpMazW

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: soAywvxBEoiize

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: dMHiWxlzFTKKpae

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: hWJFwQjVJpLpTCIbhiQ

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: moNBqAgcImhxuYcqNxz

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: psacJzupehFFjTRxCKc

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: fVQyiXxlUNsAcZ

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: pUOBhHBxd

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: PPPnEwDpOjHk

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: xWaCSicWceOvUTOxI

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: XQgRbfzKdVujK

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: KHYoYmAfRgQdTpUiIKE

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: QlrQTCYwjQGFv

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: SPjbQeOFBWq

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: lkXLdxjw

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: rabKhMWq

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: REUgfFrmX

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: XsHiUJCOA

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: psAvuLLs

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: tcvNwQypsCHLVBPANbl

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: bxIundkXOCGtumGf

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: fYQeJVgor

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: XeZVsmwSfmaFEPBaS

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: GAnSiWlmWCSMEAlNDc

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: vJBEagOexzLgybst

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: cknOFgstpkFuq

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: xmCdzYzuEWOcAObvMKT

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: jITwnkQICozmcBRTE

Data: 16/04/2018
comment4,
Por: UHlnflwxTDbAMxnNyte

Data: 16/04/2018
comment5,
Por: fxkQbGFNxWXHTOWR

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: vlmReRTqFFctKREXHej

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: ODfllcFaJWeZldM

Data: 16/04/2018
comment3,
Por: ZMzZobNPUzZUUF

Data: 16/04/2018
comment2,
Por: pcQBvmHBHYKGvZYfAq

Data: 16/04/2018
comment1,
Por: bZAHJYQPq

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: AkzadYhIv

Data: 16/04/2018
comment6,
Por: uYbfDUyVMqAPl

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: fYrvMOdpYksqEMvpdD

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: bPyOlcqBC

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: OtpxJQTxNTHRrHvHmt

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: YEmkhoegjfVAJ

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: JfxiEDBrL

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: zpXssJlA

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: dbWqIyfSJGrgVRli

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: wivYMMSw

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: OjcEuoWsICVqtGVd

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: hqKxqMIGOlrYt

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: GCRYOUdf

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: YnFgjaxDaadQ

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: vJsGVSJKPzOZOAiQDk

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: WyaQBSEGhSI

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: ACoggIuazsUWUeWTm

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: rXCPKtEnvyFORPKjv

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: vsqMwEsypAwMHlPdY

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: sUklUoHAHwgOZ

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: gpOMxreozGcuBvoYY

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: BjmdNlXdNpQyZ

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: LKTHjKdbiTHrrtUdPW

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: XGGhGaDqLCheYTkztn

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: ymHOwBbbZ

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: nuKKWZdw

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: wKsHGDJmiLoxxbdl

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: RrNyEPWMnuGJkpJN

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: oDINRXZUfDBp

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: qVDOkxdliHAmRQ

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: SCgHNsdn

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: dqAuAKTWkCaHUDaE

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: LoMLNqPqgeHxS

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: rkZMIILgqqnRDXhqw

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: zEngOFAZiam

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: dPgtXjmheqZDGfaja

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: bEOhRkLrMAf

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: eKiVoPdpr

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: RxnmnOMgSTslFDji

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: cCOcOEsOJQ

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: hZPMPwfftXaRyt

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: SGMWBglYq

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: DVdTEEUNuvBzaRZze

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: RSvgnppdXudCWkxl

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: uXNUCopUUAnXLrIfgx

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: LDvEFMOqiByqVRwnuFH

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: yRyaMXWlwhnt

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: hinpVAmOWOnJjZUVKN

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: MnGbaGkG

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: nGVPdtSdx

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: eWJBHwAbvSeBMHTT

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: gPYUqIZuXEzqefVzmj

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: vxekfOyPuIQvYWte

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: nBhWnqaWR

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: GAotyGUdslIHNPrvD

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: IaxKIGZYw

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: aAnUYPhsjJ

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: STqSkKbedok

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: jcIciOYRAnPoXVSp

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: aNpIWobwtIZU

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: eRDIkqxemAV

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: XsrejHWN

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: UmPnETaObsegT

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: tjvuIIQZcqXXb

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: QWpismDQqsoHib

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: cJGdBPdhZu

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: BIfGkBwvFPAUNyv

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: zpMgVtQFQmxSgN

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: WHnPJXzgFeMgiCrK

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: prXfuniGjoflJXNnbY

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: mQheVSheqtcKBQ

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: TLDhCENROUTHDNiOiiB

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: DTHmUcegpoID

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: agRYqjtjhQP

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: mJkzCFzIWBfvcRXPb

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: xdXybdXBoIsbFjOVV

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: hWcWgWQqhIrUGp

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: sUnpsXRvubliA

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: cscIBtjYFJVmO

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: PJaBCNScH

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: GPGHbPKMfJ

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: tEgphgJmOieNPtLcL

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: GhlWANXP

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: oEalJWmzlIV

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: uPzEgKsVrDOVla

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: cyHdKKmDdRH

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: XHwRYwezDaLFv

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: WZSYDQGP

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: GUzArrMpsYmamZHI

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: LpgaAXlVpmTBgx

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: bjWbQFatvHfLhyB

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: fHMdDoyQD

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: uAwqINSSe

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: srdDwmbBU

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: WcgZpygqwwuGDlWJz

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: xRiZZmnXTpVJIVDuUWQ

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: iTweqVJckRVYvwizm

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: okfyqmtWTtoEIncz

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: dHLlJttjo

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: ozdmUkJJjgBintQ

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: VGbjTvvFYCb

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: FPldnoCYYZdyfmS

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: XgldRcJwAaqfLtwPL

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: NMbocCKklKUDiiW

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: vDQYgeVaxxVANXIC

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: cxoWMoYVY

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: rSmRUNmAaNBvi

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: EZGeltykdS

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: OTAbUWMtjhWjZyqTQE

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: tcDeHWObVQRWdbU

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: kjulJDntVrDm

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: evYssJsAToFZx

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: AuJKzzdhLUNjUfOQ

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: jXPDssOxyyGldZglze

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: dsphuxNRjwtfO

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: jRMQDhGllzhO

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: qkOzwuIFzhuinxgSkvN

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: tpUEgebp

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: IaDBAGQcIybUjAcSk

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: JxcsHCRIOiWO

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: wckMXFgLEqL

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: mTktkObYEgYyXtuKJfA

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: PcIDSVMXQKAdgCeuhBa

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: AGkHBlqRLuzcA

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: UdhweqErjzeEdMY

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: IOcvAMxQHOITx

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: oPfCprGvywgvUXTAab

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: iRHIiKMcJlKVUBxK

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: PKQLkuXOnJNG

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: iLilrcpkLhDUhb

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: fRPjFQqorjXuguAoM

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: BPaPYEfdBch

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: PlyEkgSAeA

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: jzvIUGMqwrgHG

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: MjuHZGhxHtuD

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: qkSLocFapRALMVqNbm

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: eUJyqPEYerpldz

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: PJoWLFUtdU

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: oQIPGtNjjiA

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: JVIvRVHOONTpsMSzk

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: huAktwJDcfavcPpTCw

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: wOhmEBJMGYvill

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: RzEjKdhGLNXHZpAzbiy

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: jaJEIXppNEQU

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: zEHsNjPIIvsPy

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: SXewANwGelEKblLnuRH

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: MhQRkuntuSciq

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: UYAPAeEACOsEKzljKY

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: qxNtQBupTpaSDaPOLxc

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: sxCFBdewwqQHvLg

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: ZDNbMsOZefRxz

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: lsUvPwNK

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: XmDCIMeEj

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: PpmxFjUDz

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: WtNUDkiH

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: opilKRygTt

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: IQVgifaUaK

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: bnaeWoGahigAINYYF

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: FBArOMdIV

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: APRVxLYBpDYqUrqBpr

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: JOHvkKCa

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: gSMvApPXGEqrtJKPNb

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: JUwAwtMDEPgMFEHtvH

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: fdKjRKBYHizLKtPXYQf

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: cDSPumCH

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: FuyirPaefqoKDTVekEe

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: LbtyWDNLjUhLBetPrTd

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: GhKwrdyK

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: sNFWsJWWjAUGFgmMoY

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: NdTyWPgdMCBpkQj

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: yCyDFzHkojGJJLegLPB

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: xPwJlmWXvjjZnehhvf

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: gRsEBOwho

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: mdVEXXiSHlccLBw

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: ZTPlLaYoLpyiIFbIP

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: xdQdaOUSmag

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: cHkvacdQbhBHe

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: dHHDzhNFwMSoSEOWf

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: tsHayfsDU

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: CwJTqbWduuF

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: pTdlONNot

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: zXLoHyapoxZx

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: KYXhHnUXktrACmh

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: OoQJacgC

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: xmkOwmnjLg

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: VpEjlaaHrnE

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: MVdYluEsCDKb

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: FKcZPoDuCOB

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: KQciaIQRZcdkvzBbb

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: QWLQebIMTvll

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: ejkEnlqct

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: nxnudWOylOADLgVf

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: bFdMCMDZxIF

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: zYFBfvVfXPRK

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: HXBobyBIofKbPT

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: kMeXuJvVgNPhlHoZ

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: NVTlrVzLL

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: USgpooQhGO

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: VgoLEgayrb

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: vgNddPokqW

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: WNORrQvbAlPlQ

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: GVZvgHidDgayTrH

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: SzPJjOiVwDwrYR

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: ICqnKLQZ

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: bqMPklCdVOAR

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: wgMQBCRBpq

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: PTgZseVXDTWaiI

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: XpPGAndyb

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: gsDDIQVgNcnzn

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: udjIrhbqtbhB

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: GvHWxmJmte

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: ABEcNOgSPlq

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: psLIxDnUUXdeInpPPpW

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: tmPXNncuJfVGxkyFSp

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: fVCdXTHqfzPnCMrqsvZ

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: PquMTzaQEwnOdXBVBdN

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: qeoVBQcPElFg

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: IpxZdAocdHTGe

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: aCdBRYsXDRou

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: ShCCTIHv

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: spabHwdQQU

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: mvPaolCLfSQbvffcgG

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: OQOpvSWJkBGebWcJuId

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: UsFWAXyRwCsYaEudoed

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: oymjIMVea

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: YQPYxGzEPgBIbmNNf

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: XfylGZwa

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: MYiPxotEFCAww

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: OXlXUvXK

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: hfiOmaRrGGEd

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: jklTEPxsB

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: zxjTJCVtbsDe

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: uTEbsABHVsHBR

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: lFQrnbfwVv

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: iztOhyREQuibXR

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: ttyLcmjmFyJ

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: kDFxbFTWyRLxTcbLf

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: jBtLZBwpZaWIpnD

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: LjlFjpDf

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: bXeIRoLHwTAVMu

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: kZvaRegKfckfn

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: JreOzyMIFtPXE

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: vHhApwvvoBQrXul

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: dBWAMXbMlOxW

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: errEqDkYexabCHQbqO

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: KZmVQaXWdBq

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: aGdygsPqloJojVYPlw

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: CZohmrpPOxoiWvgK

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: Uxuoahugr

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: eZKlMogsVwimglDP

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: zPumZcSal

Data: 15/04/2018
comment3,
Por: vJyYkgsZ

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: AkMrtqgtF

Data: 15/04/2018
comment6,
Por: cElspwgxgzyV

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: WXAFoQERoH

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: PAhIEsyDASzYsRJX

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: fLTneRlwGvYHY

Data: 15/04/2018
comment2,
Por: UsPQHRipxcwSAeXRHm

Data: 15/04/2018
comment5,
Por: pAsJyGAVdn

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: UZtkCnOpOu

Data: 15/04/2018
comment1,
Por: wulinJUWxXTWV

Data: 15/04/2018
comment4,
Por: QzpQoKOtornln

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: eRrHKhXsnQI

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: YUhDPmGtPdNklG

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: RzPhPvrNg

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: SOogYPZS

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: KIidsqKJOxGaVs

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: uaAMJQcroCzGFWMSe

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: ATCNxixApKa

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: WQzfXYqXDshRMu

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: YJFPlXPL

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: rrodonSVbTVNdm

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: NleCXdvd

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: epGulDRoKLLpHlQSwD

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: gTtrnCLi

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: KlMGmyDEvJzYr

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: HGvTCkaNLycWRJ

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: IwVmEIkSLFJLdf

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: MjFOFdwI

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: SEuTkJQSK

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: FWgFAjHlGzbtiNJ

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: qhBytQLYyFSwEYUwoK

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: pYeNNyKQ

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: vihYBKscjvYmOt

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: snFwIZNPvELyEZb

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: PnPIQhdoJqOd

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: ljeojxDTOlBT

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: ZYDcQaamWHYv

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: ryHCkiDBMBPZv

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: VCVRAyKQG

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: utyAqJuzosRkTqZx

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: SFuoactVowm

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: OhdnhueBeGoIuuFEfg

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: JcBXbmdWQQsPFRQvk

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: fXZJDKUvB

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: zFDBKqWw

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: MrPLiuQzrDSrsLr

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: UgILtyfSKI

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: priJqsicEMye

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: mEFDKXzOCV

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: DHHhvKVojCIh

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: OokDuPgRrs

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: oAdGgmSSXYyFtZKAdv

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: OKVCQgln

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: DfaorvDVVRGGAdmtGDF

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: BgXNUnSS

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: ndAsSrOk

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: YUXeyAUZIxBrEQBPR

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: DvsTiEgkQrkw

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: bVMEOGxAs

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: ostTSrWzuPYbefltwDS

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: LxhoshNxPJASu

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: TguMrghTsha

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: uWfcsjufbBFcnzpjlP

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: vGyxBFzGwkecFpiJS

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: bgtLrhLDHPfXuoX

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: rurWAykK

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: YoyDwxUlTPmrl

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: mwaWhfYOTYfQTXsO

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: JhbRQUjp

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: oUVSBpKYkACnjvvv

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: XxllxchzOBMToU

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: YCdqbplqAslhRbXKONc

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: UoWBrHarqCVdEme

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: TXgCMdhvJLO

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: ORAgCvLc

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: xhmsznRCtRd

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: cakrZYyJc

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: DHvRCgeI

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: JCUSNSOWVomX

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: mPNhVjYUtN

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: MwZzpSITnWMPoMkKjhS

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: VAqMNLpfcKIRMyizK

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: gHnZoPAjupolBZwSP

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: YEnoEdjVEgNCLcGGrPI

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: CNiOpsIqNNY

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: vChnyfgaGgt

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: HTfChDiptqOsMhL

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: YXqeSStP

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: mrREjuMuSNYtoOlKJjQ

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: OsIPWKphkWo

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: LjZLdIucfXlnE

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: mhmnRlmxsVW

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: lOoxQKgA

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: LHhpFEsi

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: oirXJzNnwuQqvyI

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: NMiAzflMI

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: YCozyRmd

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: LIBQLmirqhfCYV

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: FBUQiYNkZdipCBir

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: SMdnDCdexnytcxm

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: SObtMnPsbIEhS

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: FvpteJaN

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: DOBLIdsR

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: yARQCQpPi

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: fgovdOcoPSTR

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: QKVFmGHRai

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: KoYQzYpBpEuGfYP

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: ANYMxYBLgEmi

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: miHXadKHFjA

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: okKvFemqlMYLO

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: YRhuwJtz

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: oOuYhDrwDGc

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: IiwgIghQcAUI

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: HPYzDcdOlXzpbK

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: vNYUmXdixPyzcNrVc

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: TRfRqCGcgrhzgamVZC

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: TWnosmoEH

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: MKRnEJlhRkWbfMrG

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: uLAHyHcQdfv

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: gKbzWPWoKAU

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: dtxbdgNVJEqf

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: LsBlnqavIU

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: wqxTrrLh

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: dKXLuOCcrDsJsLptdrr

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: VgsVRvbAccZKbksUs

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: DRdSJqSdbpxcY

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: ulmttTpgVYeYmtKjHKh

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: rBXEnEiCaptZqtNSCz

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: EWICrtWyyaUgkGbSab

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: pkDuboMxkfpX

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: gtTGaQwVXGOWQ

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: oCRePwlRnbzm

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: lsNeauHgQYPJxtilnK

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: ONXulFOIskEOhpyb

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: FXzMRlJjBWniqGhk

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: IVHsverEkgwkKTkc

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: lpiYHbvmEzGJWDSs

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: sgQGLEHM

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: ANXHvtGtWDYHLg

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: rDIlIIxFfwgofsMWt

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: WIQgXGwivMMsnwAT

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: VMFimwbeKEWCuYsVQsy

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: rvIaRfZw

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: vfOrTvCpAQrXLumM

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: TckNPmjF

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: gPkligwOZR

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: HssjZBSAkmHse

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: TMPSTmQpPB

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: CRoQzwZwJRAKVIPJ

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: raMFppRXZztJECDBlM

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: TFNbqzpnN

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: ncBvcoMOBNAZaE

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: vZnygSImfTOJ

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: iTwBYaEzctHv

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: YMQfEpioDCtZR

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: HLkChmtTaR

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: UtsriYLXCenoFej

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: bvxKABpyfydTMpMmd

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: iRKnRVAcLjDnrccr

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: qZhLrGgEWUjddFr

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: iOfAiWgz

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: pITFZsZTnmdQfBePM

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: iIRtlQNRlsUMckqJZ

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: LbXCIpqgVnaJYlN

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: KkXhYvZnzPFWeT

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: gAhgYeBPcroXVj

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: mBxQrRtVrKPsFfBPlXy

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: GBLVkKtCdYvpBX

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: KXMQXWqZlqPbe

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: OPmTZXBjZLLbT

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: ukoDtrMiolBx

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: rjfWBtWPdZfBnxQ

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: GAVjHinN

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: VxzvjOPTRzNT

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: AuvlLdZdBkzBO

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: EZtAdbmELbYHmcm

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: WwmnQJmPinRnfWKNK

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: HDiXtIqaNtFujteC

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: goCDOBMlcLAJKfIaWMH

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: wyKnoXvXoKU

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: KVfjYykfMoUuJ

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: nUmULISXWTzYxf

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: fBCMaRnrSwJxmuQg

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: QkgMVxfF

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: CbeBQxZloypjQ

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: PqgfrXkq

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: gbUAcOFfBLuR

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: LeksBFrOImNyICwzqO

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: JFYFBXnwusZwAG

Data: 14/04/2018
comment5,
Por: QPGHZCTTcOFjXcoSm

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: lzIUPiFWyvWnTJtgK

Data: 14/04/2018
comment1,
Por: wLlZXwRyiZwuDQLDbMG

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: gozSmdVzmRjmgsZsrpv

Data: 14/04/2018
comment6,
Por: gtRFASWiIQS

Data: 14/04/2018
comment2,
Por: QzVDwzJZMmrJjtbtTWQ

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: fMjiCueIuHslgpAEZye

Data: 14/04/2018
comment4,
Por: RPXoeVWZaP

Data: 14/04/2018
comment3,
Por: EiOMzNxTv

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: djhKbbYhDqRKEb

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: UKoqNJeArPQAa

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: qbssEdgiOQnO

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: oEimrXJaLPfaFIrtEd

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: aNYMWAJjcoPJsWxjH

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: jmUNMjxYXv

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: aSuwIPMuZzkTxBR

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: baiBiamwYDpHdw

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: bGMTPFgpcZKETNtOhM

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: rNrNZDZtXPxEFjFzX

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: GCQjEmLWTdbNK

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: Ovmgflzb

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: phtSEyxkLjEtcRsz

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: fmAZZgMXNHhNaeueSkh

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: dtnsOPJVyuFCFaKpGGQ

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: fhXmppHZFn

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: yNSJSXOVb

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: DhAmzWyqPRRMjjIJV

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: CKdysWNfFOli

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: KJVEQspWJPIK

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: kENDmHYPTXymXkBW

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: JSqbrIKRYkWATx

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: zHxYiiaJPvZPF

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: npwTgtuwZtat

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: xJDzAAaSIVqOuXyjgHa

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: HKHhcBtRrJjwYhE

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: LDTyplRahKzgmsxQiiZ

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: oRWLPCwwsKlaK

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: VrBWfkGXdzw

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: dstuEsVBrX

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: ozJfzidYpJQaKhMBHg

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: SqXeLJBeEdQcTkSHNo

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: JzyNipREqMhjxE

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: LlqAnSCxsbYDD

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: cFxmUMkvSflGXHoKLTi

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: lHzRqpThqrg

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: YCJRyKoVEL

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: uBdOmGvUfpmEkOhEM

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: kWFfLropBo

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: UnCzURIwC

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: rObDBxviH

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: QQoOMGciZUhpTRMDdk

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: MDfjwLTcIkc

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: xamYeWjcLpQShUeTy

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: jMBVhbxxUd

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: xfyuEnGYWplCiF

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: iEPGwxUmKJIDiNiQYH

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: YsqQhkATQVbdj

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: ofJqefnpkQipoKniAzY

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: apQKHINRmlEsJi

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: dpPVbbUEaMAosj

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: OJSoWjEDmNaCZUplyxi

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: wTLJvFIgBowaMzxzW

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: qPIRxZDoL

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: rNFTZrNHOGyTmlOI

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: uuDORudXGLpsAoCz

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: ReWVuBOgg

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: okOrUWWPxecKHR

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: CDTswSkILVLZBtIC

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: CWSuwuOFMg

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: ycolbjVCXxSNBGsR

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: zUgHwABZfqisIYyvn

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: zBGPyIqESBCnuHp

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: zUvcJhtAs

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: rigqFluBQXrMQFAZpI

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: dygDPPQgeMcveOZX

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: AIFNntwiQfpQM

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: yhyuireI

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: gXLwMmOwhrHorRHun

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: tintnzwicOSvzCXm

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: VAjDnbwcqZHOQOJTXV

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: aklvQuRWAEMdVRtHizz

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: eDeOdqnZIJBnjsshA

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: MaXKCMcp

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: wchzfqezc

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: ifmKfBHzvrAj

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: basVhIDiiskJtMfCFLQ

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: joJLVKaGTyGvSQ

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: GnOcZeRjctYEG

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: brywRBCFJLWcVHmW

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: CcZbSheJRYzUvsE

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: mACbscgML

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: vqcLBaJePYozuYDW

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: JUZmHbDFvts

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: yaiKYyKZ

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: rSxKCAHRZfWbMFGQ

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: dPLcWadRcpVEYEKwa

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: bMCAaWjQJTycCvbwm

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: MDLkgjWDP

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: VaCVglRTwIQ

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: ENNgZZqeXWr

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: zEKvRDIHGIhZkXp

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: oSvkrcUcat

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: qOUcgpZJ

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: QqIwrzjWBFI

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: fJMwTyQUy

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: eLtdexdlIHGtHEEdz

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: HIzujfAujK

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: EjRCOsTGuBLpGbKLE

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: GKGQjtsEaew

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: QbZMVynrZsobQSBvyw

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: ZCZkWaBZJr

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: UDPEgphJXbqPDxk

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: KaYROXABoFJgolWj

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: emUWDILUPGyVheph

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: lmaVWndqpPUU

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: oYIFQAaxvQf

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: hcyNuxWxjtQOxaGE

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: qCsaUFIxGpCTl

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: CozcngKY

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: SIzpTHCHgiFFPr

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: ruPGysrlTrusNOZnCr

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: xQyNLGQeR

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: wcfuCwCfC

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: LAIOfAhpq

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: iDGCveSfx

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: HXEsWVOaKPt

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: xNAMAFEYjqOlDqmJo

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: UHnOaLOJqGTuRCPmr

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: JgrFizYHEnDqX

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: mupyrQVcKMsrtEaL

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: iWUZTFLgnDUWkIgk

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: uemUdmViKNoqZt

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: vWFvqIIHQGImYdMX

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: LGDdMhMwgeAUaZUqM

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: XcYoFtVFEX

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: dfWNEKwR

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: PYuqOseSyp

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: HaQnoYtHGMhqOK

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: oBDlYNEIcTZGFp

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: RHNjcoeEKarjp

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: RJlPgSnzaQmIzTA

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: OszLiCmq

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: roXztABIrA

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: adJJyyeLcRyVQ

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: wxUoFzvEmdqxXZ

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: zKwpiyWGeSW

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: nWZVFOQsThLvE

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: RzoZyuladaGTp

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: GayrggNToLG

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: akUXILXXmt

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: KsSjVEzurfQYD

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: xGUuelTSBYdPOR

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: LVwXbWIvtWRIBuoOjdQ

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: dYPoklxwJ

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: QdfElHDOWEYSF

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: AMOjpVgrrr

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: HqStOMmwhWcQwRk

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: qFvOUdxsrxyh

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: tRflrGbceenCYex

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: wNwHWgLsO

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: dBlzzXWDEHmylV

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: BfmeGURmjmOS

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: bLBYJZnL

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: shjlqPdBVKebuhDu

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: moRjczNgi

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: IUEqYZhiL

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: WZLPLjITT

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: TbtxYxrfn

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: COEkGpnkyKiUP

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: GZlpvRiHryayEqeDkU

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: xtPSswOVhHkE

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: AhhovDwKHfe

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: BaxGPTFUmX

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: CGqTkdFio

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: MAmLbcLmld

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: FcAANoZxPoHHFIjiKZ

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: iFMTYjODXUnssyGTh

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: KwiwDQrlamXUIeAGPwG

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: YGgGjgxaoP

Data: 02/04/2018
comment3,
Por: smDHxtZxyOpQlR

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: CjYHFZEavqZmhfJRq

Data: 02/04/2018
comment1,
Por: woGIQVooFAqBsXAUpk

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: GBEEXZJM

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: yIfFzMytmZLgh

Data: 02/04/2018
comment6,
Por: YsgqeTKwPEnruloph

Data: 02/04/2018
comment4,
Por: WHcvEKQmGNj

Data: 02/04/2018
comment2,
Por: DvqRzSIzvGSkA

Data: 02/04/2018
comment5,
Por: iuryhgfhWdONwru

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: yGfllqVlFRQnL

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: NfGNaHecigNlKFzZlXj

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: CscXMjIYDjkyuMWVDBR

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: EzjEcpvxWHz

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: CqbstQSsEhK

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: jtFIQKQI

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: DKukCKXlxuyKwTp

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: TlzwZIDVbZQkGPSghsr

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: FikNCCxpmNuoBh

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: DJuOacygOj

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: DqTCBxRT

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: OtcShexAWHwGEc

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: rfAeFjnDrHJZ

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: zbqNmdIuV

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: OWvzPYdsJc

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: NOaLFXerWYDGL

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: ZSVYrEaPWN

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: CQBnVwyJEGOcnnoty

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: ZoQEyCZCPrSuSoLGr

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: hdSXoCNj

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: lIqdzzEFFsDIa

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: rkJBeNqOcyf

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: ljWTBgVymKdQK

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: kEEqFYwj

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: OEqQTUzFL

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: vjeLfGUJ

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: pzkqBbOWSZ

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: kQsynaXFloQQVWV

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: PdWWJZPwJR

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: gvTHhpJvvkVRleasa

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: gwOpNyaoRtTQGIBkk

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: ZkkpTHscMi

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: SycpsrHdqReIfZlVu

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: hVldeagrt

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: FbJyYoqPjUouVNJgIdu

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: VwObrysacjsxBlXf

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: EgbnPGXqXPAE

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: dzruUqSXkUTwAG

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: xUjosjYkKdbjm

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: JbElfvDzMaEqRAYgJ

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: MHfrpmrBHk

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: sYAEBsOwOTojn

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: MGHNCZYyXGuwPXeAtj

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: AcEowOhUetTfyIGYpUQ

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: IDCftakFfW

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: sSCEBpUyxtnzFTDq

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: bHnEdaPOfdM

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: JtdWaQAiAkofXnvNZB

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: gGKluquqRY

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: PgbUeaTbqUEPm

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: vWJQzVOvugNkEq

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: ZJffpVByNLkiGGMX

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: HYISlXNvOxRg

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: nEjEKvEuDOx

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: aJlOMZKvbcBIKEh

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: jWnWndTL

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: gpbkDZgRjL

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: BDJeyKABKgG

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: BbgRwESYhORlLcEV

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: FMhUfaCKYRAZvng

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: LHczSNdz

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: tjdZwiQWitUJMdDPOJ

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: wUWjuRKlrysXvprJgbS

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: HCeYgcuJLdMJQyPole

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: eAPaVsMutWwbCuzg

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: YPSVRxbpnwF

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: RnFkSwvqFJdb

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: XVYgLAWdcR

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: NFJSXUyBwxrzwuHDhQ

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: LWvMaCEkEerxoagJTN

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: rNQWiRMzYSjsBor

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: sLfGwcskyboKFAgmzCN

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: riwODRiMoCBuE

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: rLkbxtUdlKqNdyqoou

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: OsVFWZjG

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: fAEjaGlrF

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: lHRKARmaQv

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: LrvAKTYjQww

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: ZgRfjMNJ

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: QZpWMDswxNYrMS

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: BfLQisOngTfj

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: msugkYRPSbUwIpmhRUF

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: xrZSrgwYiArsq

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: iBkyXdRsTfKAmyNyNwK

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: AmzgeIHhzi

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: ZNYxwOnXxlGH

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: erwHHsLCHH

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: FjUBPxdZYbFs

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: POvVDHeXMKfXmo

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: iorOFNUIujHVjg

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: vzsCfBIQcDgL

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: MgTRjWbvBVU

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: OBWYBNojKKJyfh

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: vtyDNumQXojEWsplVoQ

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: YpsvJeUVCaEPP

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: LmlkvjLXCJjaz

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: fnvMYuCFn

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: KNLsOVuscLjvcpuAI

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: cxkfiVfjvwzIanK

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: brdvHflByktltsXz

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: qaLrKhSWMLceTsPO

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: xHMcWCLgICte

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: oXTcJdsAmgAJC

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: iCetPQCTWIHKpGmaNfC

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: ClEbeScrrifkrqjEF

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: plMMwfNqLyqYMJFRUAn

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: cbHSUHPmkZPWKnRRY

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: afPBhpxxYqgUA

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: WNPVkzaJCUFTQOQvdfi

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: UeonrzlwjlvX

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: vogxVoumVSlFiUmUk

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: PlIIwMOFsrHUGkUlzr

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: VdwLdKipKkSYgciTnon

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: bRuPkiHkuWlassHBhUq

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: MhQwQJBssIYRzqr

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: uVdNuNVmF

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: tTpMoEiiBsPr

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: xaacpnJrCBwrXRNxtsj

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: pGIDMJStVCV

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: MbsmCoLIsTkJoYNFw

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: DnFeuZHxzBT

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: VVhKYbMAeTdWrCYF

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: ExFjNjZlXimaP

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: IIREZBbxHzHPhbHN

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: iJYwfkAcGFOrubpOUI

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: telMwRtVLGSQT

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: trlleQNvZtnACvciNZg

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: pUFnxXdKv

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: xDWwnmruLhSTpzcp

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: BfhsawesyjVKLm

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: TJfkgKZcRjtAhBiUHI

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: NPRoqcNyhRtIWgFerVi

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: LmlpjPZqvLoQbHRg

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: MytjLvGZIzABDg

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: YzyUZHQpxbe

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: bIUITNBzIv

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: wpHGGTjUzHyOiWr

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: UKwldNpXVQbZEuE

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: sMNcUsyJyOPcayCxFh

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: OBKQVuWW

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: pYuFCKwXu

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: SKedLgZhayW

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: eFdCiqOvebuOd

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: HfTUHwSyARGAYHGmCl

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: wJgUNGGFmuwQYyVBccg

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: fSfvGdYLr

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: KDcCSiruEhAC

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: UURyYsUyaukD

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: ThagwooWZQzxsGOcu

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: NBRBSAmbEI

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: prmiIDMiC

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: eCCuPUoEfh

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: QiwLOwWUzAHeMuBL

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: Rginoyhb

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: VdxaROUOWIApeQc

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: ZCDFBemwBjNBRYN

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: xWSZWKiRa

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: HajPVAWneYBGuZMKSEr

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: tjpGmeFGRK

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: xDGyIVRX

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: HiGZlMTdOGbMurGGdl

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: rrnCsNqRRMpphKFdO

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: SuAVDCuyQtmFz

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: SshUWVHVw

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: sYYgiAZaE

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: SmiDVGeb

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: ijESWQvovY

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: BwrJsEbnwGPAWRx

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: BAGvoSzaxAn

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: CnEXfTadHUWFKoM

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: MYopAeFlnkrPi

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: DqNCmymOqRrnicLM

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: wPyQNQvLZ

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: wpIsufwJNqVt

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: BqbhZrwlmaIDki

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: WBQnErUqSheKHlFK

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: hVjEgoqmM

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: mgTrApOCVgDKeJvbEUj

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: DPMDTxKoLqkuIPE

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: UKQhDEsecqoiZHWKPW

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: uxLIiHACrphbOY

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: bbEKnqDgGuVFjXtdgK

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: VwOvLOrDaroDfrQkk

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: cOqTgTyw

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: GbnAQIZGkExwwqiwz

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: qLmYUDSp

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: xtGRJoaLJE

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: cUFVOuxCtXuc

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: GXbaywdqmrAzxPUlIv

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: TyuizrvooBGPaUxnQli

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: hcQlfhDIvwRII

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: grlLXETeMZLXHG

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: EXAwXFKhjRpuHyyGd

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: genjDioQvWI

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: VaEEzIjg

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: GwgOlwTQjTCMjNqUtEV

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: jGtEuCDjUtZOwwrF

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: qOZSttMOtACiNSRPM

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: BLbEzQUjWMeDXLxHG

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: LrkQrRAoYWn

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: kFNqGYfNgBpE

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: sMfUNtxnpBS

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: JsKgXiMtgWutI

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: FYHClcnIhW

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: jpgRGfLDqmapz

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: KkGkfmSQveIUHY

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: xjAGCmzi

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: YzhvUKVAYoe

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: VzMTjEiICX

Data: 01/04/2018
comment3,
Por: HrphvWDagspuskHRg

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: EqFvJKaGJ

Data: 01/04/2018
comment1,
Por: fjLEZVJjuBoT

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: khcKKrDty

Data: 01/04/2018
comment2,
Por: GCYcvPrBirrEDTiR

Data: 01/04/2018
comment5,
Por: NuZRwQyFStHw

Data: 01/04/2018
comment6,
Por: QwihCnAKwVh

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: KsugSKeKfNXEdyu

Data: 01/04/2018
comment4,
Por: IwihzkyzvBfsxLq

Data: 27/10/2017
Marcial: nunca militei no esporte e, muito menos, na política. Por tempos, a minha ginástica mais frequente foi o "alterocopismo". Hoje, estou longe da bebida. Dei um tempo! Por opção (e não por alcoolismo). De política militante, passo longe. Gosto de acompanhar os fatos políticos, mas apenas os vejo e os analiso com equidistância. De modo que o diletíssimo e prezado amigo está enganado em relação a mim. No mais, sou espada! Embora sem preconceito. Estarei torcendo para você no próximo Miss Gay!
Por: Uriel

Data: 25/10/2017
Fico "mensalmente" agradecido com sua manifestação de carinho e afeto a esse "velho guerreiro", que já teve o seu nome nos píncaros da Gloria, da fulana e beltrana... hoje..."cê tenta, tenta"..."ainda bem, que agora encontrei você..." passo lhe o bastão, Uriel, substituto da Rogéria, que é colega da Roberta Close, sendo você "Aberto", escancarado as portas (Open The door) para o sucesso como "drag queen", já que voce militou no esporte, como o Nuzmann, que foi do volei ao xadrez...e você Uriel, teve passagem também na política..., não se ofende, não disse na polícia. Muito sucesso junto a irmandade, que você assume, no que dou o maior apoio.kkkkkk
Por: Marcial Fontes

Data: 25/10/2017
Foi bacana a comemoração dos 70 anos! Parabéns novamente, Marcial!
Por: Uriel

Data: 23/10/2017
Ô, Marcial...... aqui, tu só tens amigos!!! Teus inimigos estão no poder, meu cumpadi!!! Deixa eu aproveitar o momento e te fazer um alerta, Marcial: tu anda jogando muito vôlei!!! Na idade avançada em que se encontra, corre o risco de desmunhecar de vez!!! Cuidado!!! Muito cuidado, meu cumpadi!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 22/10/2017
OBRIGADO AOS MEUS INIMIGOS. Estou me sentido bem...afinal, o que é isso para a eternidade ?
Por: Marcial Fontes

Data: 20/10/2017
Setenta neles, Marcial! Parabéns! Muitas felicidades!
Por: Uriel

Data: 20/10/2017
Amigo Marcial, o Vicentão lhe dará um forte abraço em nosso nome pelo seu natalício. Estou feliz por você! Paz e bem! Deixo-lhe duas importantes passagens bíblicas, para reflexão nesta data tão importante. Todas as duas têm muito a ver com o prezado amigo! A primeira passagem vem de Provérbios 16:31: "O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, e obtém-se mediante uma vida justa." A segunda passagem bíblica refere-se ao Salmo 90:12: "Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. "
Por: bejani

Data: 20/10/2017
Ô Marcial, nêgo velho!! O dia 20 de outubro chegou!! Juiz de Fora está em festa!! Um de seus filhos mais ilustres, também ex-prefeito dessa cidade, chega aos seus 70 anos!! Caquético, alquebrado, mal cuidado... mas tá aí firme na lida!! Tu não veio pra explicar, tu veio pra confundir!! Tu é o Chacrinha de Juiz de Fora, cumpadi Marcial!! Que Deus te ilumine, Marcial!! Que te dê saúde e vigor pra ir muito mais longe!! Tu é o nosso líder, Marcial!! Tu é o cara que pode andar de cabeça erguida pelas ruas de nossa JF!! Um dos poucos!! Por isso, nossas homenagens!! Um maluco-beleza de respeito!! Mucho lôco!! Tamo junto, mano Marcial!! Bom descanso em sua Mar de Espanha e prepare-se para novos desafios!! Tu vai voltar!! As urnas vão sufragar teu nome!! O povo te espera!! Esperamos sua volta triunfal!! Sua grande festa hoje não vai ter, infelizmente, a presença de seu grande amigo Bejani!! Mas, porém, contudo, todavia... o Vicentão vai te dar um abraço e fazer o discurso de saudação em nome de todos!! Gente da melhor qualidade!! Com ele & os demais, você vai voltar nos braços do povo!! Pode ter certeza!! Teu slogan já tá criado e vai ser assim, ó: "Marcial, aquele que dá o que promete!!!!" Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 18/10/2017
Ô, Marcial.... e tu vai quantas vezes por mês no seu médico geriatra???.... Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 18/10/2017
Hoje é o dia do MÉDICO. Parabéns a todos da Cooperativa de JF, que está construindo excelente Hospital para a nossa região.
Por: Marcial Fontes

Data: 18/10/2017
Deixa eu ver se entendi corretamente: o senhor chega aos setenta usando o absorvente Modess, Sr. Marcial Fontes?
Por: Uriel

Data: 17/10/2017
Vai ser uma "dificulidade mensalmente", pra modess eu apagar o fogo das velhinhas. Mas, não peço ajuda nem por Uriel, batista, tikarlin e bejano...pois são farinha do mesmo saco, e saco vazio não para em pé...se é para tentar, deixa com "eu" que eu vou atender aos pedidos delas:- " vô setenta ".
Por: Marcial Fontes

Data: 17/10/2017
Sim, estou preparando as "velhinhas" pra sobra-las, pois agora batista, "setenta" e setenta outra vez, e nada. Rir é o melhor remédio. E salve, eu, salve você...e salve-se quem puder.
Por: Marcial Fontes

Data: 16/10/2017
Aí Marcial.... tu vai tirar o escorpião do bolso pra fazer uma festa de arromba na próxima sexta-feira??? Tem que comemorar os setentinha, meu cumpadi!!! Fecha a Privilege, manda descer os quitutes e as bebidas e também pode mandar umas putas de qualidade pra lá, porque ninguém aqui é de ferro!!! Viva o Marcial!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 16/10/2017
Amém, Aleluia, salve-salve sua santidade BEJANO I. Enquanto sua santidade, dá um tempo na política, pois "ele vai voltar", descansando um pouco na Penitenciária de Segurança Máxima, planejando aonde investir mais no portfólio, indo de"lava-jato" a outras aplicações financeiras...estou rezando pra Santa Edwiges, padroeira dos endividados...queria aproveitar a Anistia da Prefeitura, mas, está difícil os procuradores me informarem o total de débitos (fui processado pela Associação dos Procuradores de JF, por dizer que eram os sócios privilegiados da Prefeitura, pois recebiam integralmente e primeiro, pois, minha farinha pouco, meu pirão primeiro..., felizmente no TJMG obtive unanimidade dos desembargadores, pois emitir opinião, é da democracia.). Saravá mizifio.
Por: Marcial Fontes

Data: 16/10/2017
Amigo Marcial, deixo-lhe aqui esta passagem bíblica de Isaías 41:13. Vá em frente nas suas lutas, meu prezado! Segue o trecho: "Porque Eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: Não temas, Eu te ajudarei."
Por: bejani

Data: 12/10/2017
Cá estou, de volta ao meu recanto! Mar de Espanha é o meu mundo, meu sol, minha praia! Daqui não saio, daqui ninguém me tira! O STF pode aliviar para o Aécio, mas eu não alivio para nossos nobres edis da Câmara Municipal de Juiz de Fora! Ausentes, omissos, vendo a banda passar! Então, abro mão de qualquer homenagem! Quero ter a consciência tranquila! Sair às ruas de Juiz de Fora (quando não estou em meu refúgio além-mar) e ser saudado com respeito e reverência pelos meus concidadãos na Rua Halfeld ou em Benfica, tanto faz! Fui bom prefeito no pouco tempo que me coube! Cumpri com meu papel! Foi um tempo de honestidade no Paço Municipal! Então, vamos "à la playa", porque ninguém é de ferro! Ademã! Os cães ladram, e a caravana passa! PT saudações! Inté!
Por: Marcial

Data: 11/10/2017
Há uma articulação em marcha para que a Câmara Municipal realize uma Sessão Especial Comemorativa dos 70 anos do nosso ex-prefeito Marcial Fontes. Tudo no mesmo dia 20 de outubro, dia do aniversário do possível homenageado. Os vereadores estão aguardando a confirmação das presenças dos ex-presidente da República e atual senador Fernando Collor e do ex-prefeito Alberto Bejani.
Por: Uriel

Data: 10/10/2017
Aí, Marcial!!! Vejo e prevejo que a próxima eleição de prefeito em 2020, é sua e ninguém tasca!!! Leio na Tribunda que a vereadora Ana do Padre Frederico está anunciando sua pré-candidatura a prefeita!!! Valha-me, Deus!!! Volta, volta Marcial!!! Com apoio do Bejano, seu amigo do peito!!! Apesar de sua idosidade, de seu estado alquebrado e das suas grosserias (vide comentários abaixo), o candidato que resta e que representa o povo é você, Marcial!!! Descanse em Mar de Espanha e aguarde 2020!!! Aproveite e visite o cabeleireiro jóia de Mar de Espanha pra dar um tapa nesse visual caquético!!! No mais, estamos em contagem regressiva para os festejos de seu septuagenário, velho Marcial!!! Tu só vira múmia depois que for prefeito de novo!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 08/10/2017
Meu nobre, dileto e amado amigo, Marcial: não deixe que a amargura e a raiva tomem conta do seu ser. Neste domingo, dia de encontro com Deus, conclamo o amigo a fazer a leitura atenta do Salmo 5. É uma reflexão que lhe dará amparo e muita serenidade. Segue o Salmo 5: "Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor; de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça; contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença; odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos; os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa; com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos; aplaina o teu caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavra confiável; a mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto; com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus! Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti; cantem sempre de alegria! Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo; o teu favor o protege como um escudo."
Por: bejani

Data: 07/10/2017
Puxa vida! Que nível baixo, meu caro Marcial Fontes! O senhor tem que preservar a audiência do blog e a boa qualidade dos textos e comentários. Espero que Vossa Senhoria mantenha o vocabulário e o linguajar dentro de um nível adequado. Ainda mais uma pessoa com sua experiência e idade, inclusive por ser ex-prefeito de Juiz de Fora.
Por: Uriel

Data: 07/10/2017
¿Por qué no te callas? CALA A BOCA batista !!!!!!!!!!! Vc quer é cair de boca na minha pipa, né ? (boquete na ponta da vara). Quero não ! Dê esse seu rusguento pra outro candidato AVULSO. Hahahahahahah.
Por: Marcial Fontes

Data: 06/10/2017
Ô, Marcial... meu velho!!! Tu tá nessa campanha aí pelo candidato avulso, né!!! Escreve lá pro Congresso Nacional e faz um pedido pra eles também colocarem na lei a possibilidade de PIPA AVULSA!!! Vai ser um trem bom demais da conta procê, meu camarada!!! Tu vai dispensar aquele comprimidinho azul que não funciona mais na tua idosidade!!! E tu vai ter uma pipa novinha e avulsa pra tu brincar com ela!!! Já que a pipa do vovô não sobe mais!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 06/10/2017
O nobre Dep. Fed. pelo PSDB de Minas Gerais, Bonifácio José Tamm de Andrada, será o relator na Comissão de Justiça da Câmara, sob a segunda denuncia da Procuradoria Geral da União, contra o Pres. Michel Temer e Eliseu Padilha e Moreira Franco. Pois bem, independente do PARTIDO dele, o relator se posiciona como CANDIDATO" AVULSO ", ou seja, à revelia do seu PARTIDO. Aliás, é pratica nas eleições para a administração do parlamento, haver candidaturas AVULSAS. Por que o cidadão não pode se candidatar AVULSO aos pleitos eleitorais ????????? A Constituição que fez ontem 29 anos de sua promulgação, é uma CONSTITUIÇÃO CIDADÃ, e o cidadão tem assegurado, que ninguém é obrigado a se filiar a qualquer entidade, senão em virtude da Lei. A Lei Eleitoral obriga o cidadão a se filiar e ter domicilio eleitoral de um ano, para se candidatar a pleitos eleitorais. Mas, com o aparato da Justiça Eleitoral, há que se ter meios de processar a candidatura AVULSA. ( Cada Partido tem um numero-dois dígitos-/dezena, e os candidatos derivam dele, com os dígitos que distingue o personifica e qualifica para qual cargo pleiteia). Já em boa hora se acabara com as coligações, horário eleitoral partidário. Precisava introduzir a possibilidade de se ter CANDIDATURA AVULSA, saindo fora da DITADURA dos Partidos.
Por: Marcial Fontes

Data: 06/10/2017
Ô, Marcial!!! Tua cabeça é que tá precisando de uma oxigenada, meu!!! Tu tá variando, trocando alho com bugalho!!! Roberto de Barros é nome de rua aqui em JF, meu velho!!! O ministro do STF que tu se referiu é o Luis Roberto Barroso!!! Não confunda papelada em cima da mesa com pai pelado em cima da Teresa!!! Tu tá mais múmia que o Bonifácio de Andrada, que é bem mais velho que vc!!! Tudo bem, a gente compreende!!! Vc tá quase setentão, alquebrado, no auge da sua idosidade e... meio desmemoriado!!! Mas ó... tu não pode esquecer de ir naquele cabeleireiro jóia lá de Mar de Espanha!!! Tu precisa dar uma renovada no visual!!! Tá chegando o niver!!! Queremos tu repaginado!!! Na verdade, na verdade... tu tá que nem museu!!! Tá precisando é de uma restauração!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 05/10/2017
DEMOCRACIA se faz com o cidadão, e não com a ditadura dos partidos, repartidos...O STF em boa hora, graças ao ministro Roberto de Barros, colocou uma luz no fim do tunel. Nada mais democrático, permitir ao cidadão, postular CANDIDATURA AVULSA. Lamentavelmente, o Ministro Pres. do TSE Gilmar Mendes, disse que a Justiça Eleitoral não tem como processar eleições com "candidaturas avulsas". Pra quê serve a Justiça Eleitoral, com um aparato que se supunha dos mais evoluídos, que é a introdução da informatica, com as urnas eletronicas ??????? Nada mais desacreditado do que os Partidos Politicos no Brasil, que serve para manter a castra dos politicos corruptos, que nesse processo de só admitir candidaturas pelos Partidos, está a GENESIS do PECADO CAPITAL da nossa representação política. Oxigenar e renovar a política é com CANDIDATURA AVULSA.
Por: Marcial Fontes

Data: 28/09/2017
kkkkkkkkkkkk........... Eu dou risada quando chamam o cara de Ninfa! kkkkkkkkkkkk........... e é como eu sempre digo: eu se divirto-me lendo os comentários!!!
Por: Tikarlão

Data: 28/09/2017
Ô, ninfa!!! Quando é teu próximo desfile??? O povo quer te ver nas passarelas!!! Você tem tudo pra ser a nova Rogéria, queridíssima do Brasil!!! Basta dar uma guaribada nesse visual alquebrado!!! Tira o escorpião do bolso e visita o cabeleireiro fera lá de Mar de Espanha!!! De repente, tu até vira depois garota-propaganda das carnes da Friboi!!! Vai fazer comercial de pelanca!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 28/09/2017
Eu não vim para explicar, eu vim pra confundir..."quem não se comunica, se trumbica". E viva o Tiririca, nosso mais autentico político Tupi-pinquim...tem que ser é pinicão!!! É muita cachorrada..., agora até o PT está solidário com o Aécio Neves, para coloca-lo como vítima, como diferente... acima das Leis. O STF suspendeu o seu mandato, e os "espiritos de porcos", alegando "interna corporis", por ser político com mandato, invocam a imune a qualquer pena, mesmo tendo sido pego com a boca na butija,com os 2 "mião" dos Batistas/JBS.
Por: Marcial Fontes

Data: 27/09/2017
Ô, doido!!! Que maluco esse Marcial, sô!!! Escreve, escreve, escreve... e não diz nada com nada!!! Pelo jeitão da peça rara, nem no cabeleireiro de Mar de Espanha ele foi!!! Vê se melhora essa aparência, Marcial!!! Seus 70 tão chegando!!! Vampirão!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 27/09/2017
AVISO:- HOJE, day 'niver' do Bejano I e não único corrupto de "Xis-de-fora" e desse Brazzzzil varonil, como Bento Carneiro, Vampiro Brasileiro, como o slogan dos escoteiros: FIQUEM ALERTA, POR MODESS, QUE HAVERÁ MUITAS BALAS PERDIDAS...COM CRIANÇAS NAS RUAS NESSE DIA DE SÃO COSME E DAMIÃO., patronos da guarda Municipal. Onde um vai, vai o outro pra um tomar conta do outro, e o povo é que se vire...porque aqui não é uma Rocinha...nos estamos na área metropolitana da Grande Mar de Espanha...portanto, não fique a ver navios, nem os aviões da fiel, digo, do forró do Aeroporto de Goianá. Quem avisa amigo é, "não creu n'eu ? Se findou-se"kkkkkkkkkkkkkk
Por: Marcial Fontes

Data: 25/09/2017
Ô, Marcial..... tu tirou o escorpião do bolso e foi no cabeleireiro top de Mar de Espanha neste final de semana???? Hodiernamente, tu tá precisando muito de uma boa guaribada!!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 24/09/2017
Sarava mizifio...suncê parece a besta do apocalipse...666, agora é 14, e (9) noves fora, nada ? Show do satanás ? Parece o Bento Carneiro, vampiro brasileiro...não creu n'eu ? Se findou-se. Não sou Nicodemus, mas fazemos o que pudemos...vou rezar reza forte, proce, caboclo 7 flechas, que o Janot atirava 100 TEMER, e suncê nu tomou tenência...se bem, que a cadeira de segurança maquixima, máxima, endireitou, pórque não passou a sacolinha da propina, pro seus fieis eleitores contribuirem por Habeas Corpus, do GILMAR MENDES, que solta muitos gazes...lhe aliviar da prisão de ventre. E tenho dito, inaudita alteras parts. Alae jacta est.
Por: Marcial Fontes

Data: 24/09/2017
Quero deixar a todos vocês e, em especial, ao meu querido amigo Marcial as palavras do Salmo 49. Um bom domingo a todos. Segue a mensagem: "Ouçam isto vocês, todos os povos; escutem, todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente: A minha boca falará com sabedoria; a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio; com a harpa exporei o meu enigma: Por que deverei temer, quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato e para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão sua morada para sempre, sua habitação de geração em geração, ainda que tenham dado seu nome a terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre; é como os animais, que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos, e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles! A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa; pois nada levará consigo quando morrer; não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize: "Todos o elogiam, pois você está prosperando", ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento; é como os animais, que perecem. "
Por: bejani

Data: 23/09/2017
Ô, Uriel!!! A ninfa, hodiernamente, é uma figura mais velha que o passado!!! Tá caquética!!! Caindo aos pedaços!!! Fora isso, ainda tem aquele lado escalafobético que a gente bem conhece!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 23/09/2017
Nossa ninfa é uma notória adepta da pão-duragem, Batista! Ela deixa de pagar um cabeleireiro decente para ficar fazendo chapinha em casa. Resultado: o penteado está decadente, o cabelo está crespo e a ninfa parece mais velha do que já é. O Bejano ou o Vicentão bem que podiam financiar uma ida da nossa ninfa ao salão desse craque de Mar de Espanha. Seria um presente de aniversário antecipado.
Por: Uriel

Data: 21/09/2017
Ô, ninfa.... tu vai neste cabeleireiro quando tu tá em Mar de Espanha??? Teu cabelo tá muito crespo, mal cuidado!!! Precisa de hidratação, alisamento, uma cor mais viva e menos artificial e também de um novo penteado!!! Aproveita quando tu for lá e faz as unhas, ninfa!!! Vai te dar um ar mais jovial!!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 21/09/2017
Deu no maior jornal do País, que circula com edição que vale para o domingo, segunda-feira e todos os feriados...." Cabeleireiro de Mar de Espanha entre os melhores do mundo"
Por: Marcial Fontes

Data: 21/09/2017
kkkkkkkkkkkk........... e é como eu sempre digo: eu se divirto-me lendo os comentários!!!
Por: Tikarlão

Data: 20/09/2017
Nossa ninfa está gastando o vocabulário. Parece uma mistura de Rolando Lero com o Maluco Beleza descrito pelo Raul Seixas. Amado mestre!
Por: Uriel

Data: 19/09/2017
Ô Marcial Maluco Beleza, diz aí uma coisa pra sua platéia de fãs: o que é que é hodiernamente??? Tu tá gastando o dicionário, meu!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 19/09/2017
Por favor, alguém pode sinteticamente me relatar o que o Dr. Tarcísio Delgado posicionou-se sobre o Instituto da DELAÇÃO PREMIADA, na sua Opinião, editada no artigo da Tribuna de Minas, na edição de domingo próximo passado, extensivo a segunda-feira a circulação ? Também, não importa. TENHO OPINIÃO DIVERGENTE. Sou admirador do JÁ NOT mais Procurador-Geral da União, que atirou flechas para os caciques do PT, PMDB, PP e outras sopinhas de letras, dos partidos repartidos...ia sugerir que fosse se abastecer em Mar de Espanha, que exporta muito BAMBUs ( vai carretas de palitos de bambus para os "churrasquinhos de gatos"...para São Paulo e alhures.) Mas, acabou o seu tempo, o mandato. Vão se os dedos, ficam as flechadas ( aliás, abrindo-se um parenteses, A TRIBO DO TUPI, vai ter que ir com todas as armas pra cima do "FORTALEZA"...). Mas, o Instituto da Delação Premiada, hodiernamente, é a arma apropriada e legal, para desbaratar todas as sofisticadas organizações criminosas, desses tempos modernos, onde o Direito, não pode se prender as filigranas processuais, que se arrastam com cipoal de recursos, cometendo as maiores IN JUSTIÇAS. Out nos procedimentos arcaicos do Direito. O contrato se cumprido, os delatores são premiados e permitem a sociedade ver os PODEROSOS CHEFÕES na cadeia, e a dinheirama voltar aos cofres públicos.
Por: Marcial Fontes

Data: 19/09/2017
Por favor, alguém pode sinteticamente me relatar o que o Dr. Tarcísio Delgado posicionou-se sobre o Instituto da DELAÇÃO PREMIADA, na sua Opinião, editada no artigo da Tribuna de Minas, na edição de domingo próximo passado, extensivo a segunda-feira a circulação ? Também, não importa. TENHO OPINIÃO DIVERGENTE. Sou admirador do JÁ NOT mais Procurador-Geral da União, que atirou flechas para os caciques do PT, PMDB, PP e outras sopinhas de letras, dos partidos repartidos...ia sugerir que fosse se abastecer em Mar de Espanha, que exporta muito BAMBUs ( vai carretas de palitos de bambus para os "churrasquinhos de gatos"...para São Paulo e alhures.) Mas, acabou o seu tempo, o mandato. Vão se os dedos, ficam as flechadas ( aliás, abrindo-se um parenteses, A TRIBO DO TUPI, vai ter que ir com todas as armas pra cima do FORTALEZA
Por: Marcial Fontes

Data: 18/09/2017
O nobre e dileto amigo Marcial só não é mais doido do que aquele ditador lá da Coréia do Norte!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 14/09/2017
O verdadeiro maluco beleza é o Lula, minha gente!!... No depoimento ao Sergio Moro, só faltou Lula dizer que ele não conhece Luis Inácio e que Luis Inácio também não tem a menor idéia de quem seja Lula!! Metamorfose ambulante é Lula!! Surreal!! Brasilllsilllsillll!!... Pt & PMDB Saudações!! Fui!!
Por: Marcial Fontes

Data: 13/09/2017
Raul Seixas era mesmo um gênio! No início da década de 70, ele fez o perfil poético e detalhado da nossa ninfa Marcial. Leiam a letra e vejam nela o Marcial em toda a sua extensão. Toca Raul! Segue a letra: "Prefiro ser... Essa metamorfose ambulante... Eu prefiro ser... Essa metamorfose ambulante... Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo... Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo... Eu quero dizer... Agora o oposto do que eu disse antes... Eu prefiro ser... Essa metamorfose ambulante... Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo... Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo... Sobre o que é o amor... Sobre o que eu nem sei quem sou... Se hoje eu sou estrela... Amanhã já se apagou... Se hoje eu te odeio... Amanhã lhe tenho amor... Lhe tenho amor... Lhe tenho horror... Lhe faço amor... Eu sou um ator... É chato chegar... A um objetivo num instante... Eu quero viver... Nessa metamorfose ambulante... Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo... Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo... Sobre o que é o amor... Sobre o que eu nem sei quem sou... Se hoje eu sou estrela... Amanhã já se apagou... Se hoje eu te odeio... Amanhã lhe tenho amor... Lhe tenho amor... Lhe tenho horror... Lhe faço amor... Eu sou um ator... Eu vou desdizer... Aquilo tudo que eu lhe disse antes... Eu prefiro ser... Essa metamorfose ambulante... Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo... Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo."
Por: Uriel

Data: 11/09/2017
A ninfa chegou animada do feriado prolongada em Mar de Espanha!!! Hahahahahahahaha....................... Cantando Raul Seixas!!! Hahahahahahahaha....................... Nosso Marcial, a ninfa, sempre foi um maluco beleza mesmo!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 11/09/2017
QUEM CANTA...ESSES MALASSS ESPANTA:- Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi à Pátria amada E todo mundo cobra minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer dependurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango Kid só existe no gibi E quem quiser que fique aqui Entrar pra história é com vocês!
Por: Marcial Fontes

Data: 11/09/2017
O Uriel tá certo!!! A gente te perdoa, ninfa!!! Nosotros conhecemos seu estado mercurial!!! Hahahahahahahaha....................... à medida que se aproxima o 20 de outubro e a hora do desabrochar da ninfa (seis da tarde), é natural que este comportamento mutante, errático, inconstante e temperamental venha à tona!!! Tamo junto sempre, ninfa!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 11/09/2017
Calma, Batista! A nossa ninfa tem lapsos de memória. Normal para a idosidade em que se encontra. Além disso, há que se considerar o abalo do Marcial com o passamento do Astolfo (codinome Rogéria).
Por: Uriel

Data: 10/09/2017
Ô, Marcial.... tu tá com a memória falhando, meu???.... A fera da passarela do Miss Gay é tu!!!! Num tá mais lembrado que faturou o título de vice na categoria Idosidade???... Esses remedinhos que vc anda tomando estão lhe fazendo mal pra cabeça!!! Mostra aí a taça que tu ganhou!!! Tu tá se preparando pra desfiles internacionais, que eu tô sabendo..... tu esconde a notícia dos teus fãs, mas tu já já vai ser destaque na coluna do Cabelim sobre esse seu roteiro internacional de desfile!!! Juiz de Fora brilhando no mundo!!! Graças a você!!! Nosso grande orgulho!!! Conta outra aqui pra nós: é verdade mesmo que vc vai ser o maior destaque da Parada do Orgulho Gay de São Paulo???.... Que show!!!! Já pensou se tu tivesse se revelado ao mundo antes dos 70???... Tu seria uma Rainha mais adorada que a falecida Lady Di!!!! E de quebra ainda teria direito a uma noite com o Charles!!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 08/09/2017
kkkkkkkkkkkk........... como eu sempre digo: eu se divirto-me lendo os comentários!!!
Por: Tikarlão

Data: 08/09/2017
Cala a boca batista ! Eu não dou o que pro-METO + não. Agora "cê tenta" e nem funciona...deixo procê que anda bejano os correligionários, eleitores, leitores e analfabetos. Adora ver um cabo (regimento inteiro) eleitoral fazendo boca de urna, num corpo-a-corpo, aliás, desde que eu era Vice-então, você já angariava votos na passarela do samba (como um criolo doido, 100 preconceiro) e ainda é uma diva, substituta da Rogéria, desfilava com o Zezé Garcia, vendo a Mangueira entrar, nas cores do Fluminense...tempo bom. Hoje, recorrendo ao divã, dá ainda pra concorrer ao Miss Gay da Melhor Idade. Hehehehehe !
Por: Marcial Fontes

Data: 08/09/2017
Ô, Marcial.... tu não é deputado e nem senador porque tu não quer!!! Tu é um líder nato, figura inquestionável, reta!!!! Depois da sua passagem pelas passarelas, então... ganhou mais votos e simpatias!!! Tu sabes que tens o meu voto, né!!!! Faço campanha e até arrumo uns trocados pras propagandas!!! Tamo junto, mano!!! Tu é meu candidato pra qualquer coisa!!! Lembra que eu já criei o marketing da tua campanha??? Teu slogan vai ser assim, ó: "Marcial, aquele que dá o que promete!!!!" Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 08/09/2017
Não sou deputado, nem senador....mas emendei o feriadão! Estou no meu Mar de Espanha, tomando sol, curtindo a gastronomia local, as biritas e me soltando cada vez mais! Volto em breve! Até lá, Geddel estará trancafiado. Espero a vez do Lula! Bejano está pagando muito caro pelo que fez. Ele precisava conhecer Gilmar Mendes. Estaria solto. Livre e leve! E quem sabe... aqui, ao meu lado, curtindo também os ares de Mar de Espanha! Está convidado, desde já, amigo Bejano! Vou ali pra piscina! Daqui, não quero mais sair! Os cães ladram e a caravana passa! Ademã! Saravá! Salve, salve Brasil!
Por: Marcial Fontes

Data: 06/09/2017
Ô, Marcial... mudando de pau pra cavaco...... tu viu aquela montanha de dinheiro no flat do Geddel??? Cinquenta e um milhões de reais!!!! O seu amigo Bejano é um santo perto dessa gente!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 06/09/2017
O Jornal Nacional fez bela homenagem à saudosa amiga Rogéria ontem. Fui dormir feliz, mizifios e mizifias!
Por: Marcial

Data: 05/09/2017
Agradeço todas as manifestações de solidariedade! É um momento, sim, de tristeza. Embora também exista a alegria pelo reconhecimento da carreira vitoriosa de nossa grande amiga Rogéria e todo o enfrentamento que ela fez sobre a questão do preconceito, vencendo barreiras e se consolidando no cenário nacional. Que ela vá em paz!
Por: Marcial

Data: 05/09/2017
Neste momento de luto, tristeza e dor, amigo Marcial, deixo-lhe o conforto do Salmo 23: "O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranqüilas; restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me protegem."
Por: bejani

Data: 04/09/2017
Nossa... morreu a Rogéria! Meus sentimentos, ninfa! Soube que vocês eram grandes amigas.
Por: Uriel

Data: 04/09/2017
Um oi para todo mundo!! Como diria o poeta Drummond: "Mundo mundo vasto mundo, se eu me chamasse Raymundo, seria uma rima, não seria uma solução." O Raymundo do Blog desertou do mundo, despareceu, escafedeu-se.... largou ao Deus dará!! E com isso aparecem todos os tipos e toda a fauna por aqui, o que acaba tornando este espaço numa democracia anárquica, se é que ela existe. No fundo, gosto do anarquismo. Anarquista, graças a Deus!! Sou contra dominações de todo o tipo e um defensor da liberdade e da auto-gestão!! Então, noves fora esse abandono, saúdo a todos e elevo meu pensamento a Deus para que todos tenham uma semana iluminada e abençoada!! Saravá (porque nunca é demais também apelar para os terreiros da Umbanda), mizifios e mizifias!! Tenho dito! PT e PMDB saudações!!
Por: Marcial Fontes

Data: 02/09/2017
A ninfa é poliglota, batista. Craque em idiomas. Não será por isso que deixará de ganhar concursos pelo mundo afora.
Por: Uriel

Data: 02/09/2017
Tu tá conversando em inglês agora, ninfa??? Tá se preparando pra algum desfile no estrangeiro???..... Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 01/09/2017
Estou na fase do Condor...onde o dia da "my life" aponta para quase 6 horas da tarde...o sol brilhante, mas, rapidamente é noite...só cantando a música do padre Marcelo Rossi:- "ainda se vier noites traiçoeiras...Deus está contigo". Mas, até sendo o meu "day 'niver", onde o tempo deveria ser mais comedido e ir devagar, devagarinho...(Martinho da Villa), o tempo passa rápido. Obrigado a todos pela mobilização em torno dos preparativos do niver!!Gratíssima - ops, digo gratíssimO!!! Saravá mizifios e mizifias!!!
Por: Marcial Fontes

Data: 31/08/2017
Grande comemoração sendo preparada para o dia 20 de outubro, às seis horas da tarde, no Calçadão! Somos todos Marcial! Um viva aos 70!
Por: Uriel

Data: 30/08/2017
O Raymundo Delgado pode ter abandonado o blog, mas eu não te abandono, amigo Marcial! Aqui estou e sempre estarei! Quando retornar a Juiz de Fora, estarei ainda mais perto do amigo que mora no meu coração. Fraternal abraço!
Por: bejani

Data: 30/08/2017
A gente te perdoa, ninfa!!! Nosotros conhecemos seu estado mercurial!!! Hahahahahahahaha....................... à medida que se aproxima o 20 de outubro e a hora do desabrochar da ninfa (seis da tarde), é natural que este comportamento mutante, errático, inconstante e temperamental venha à tona!!! Tamo junto sempre, ninfa!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 30/08/2017
Eu escrevi e disse esse monte de tolices aí embaixo, mas revi tudo e peço desculpas! Está desdito o que foi dito! Nada mais digo. Por enquanto! Sou assim mesmo: uma metamorfose ambulante! Não por menos, me chamaram de ninfa! Captaram o meu real sentido! Setenta neles! Sou velho, mas não sou velhaco! Já dizia Ulysses Guimarães, que repousa nas profundezas do mar de Angra. Meu Mar é de Espanha. E é pra lá que eu vou! Pois lá sou amigo do Rei! Quase uma Rainha! Saravá, mizifios! Inté! Axé!
Por: Marcial Fontes

Data: 29/08/2017
Até o dono do blog, abandonou, desertou...foi ver navios em Mar de Espanha...pois cansou de pregar no deserto, já quem se dignou a fazer comentários...totalmente fora do contexto, diametralmente oposto ao que o Dr. Tarcísio escreve...sou eu e o "CAMALEÃO" que psicografa, e ora se apresenta como batista, Uriel, Maciel, Tikarlin, Tikarlão, BEJANO, usando de falsidade ideológica, usando o meu nome e de todo mundo que aparece nesse espaço de comentários. Como dizia FHC:- hemhemhem...assim não dá. Perdeu a graça. Agora quer "ce tenta" velas, pra por no anus meu. Agradeço, mas, me retiro da brincadeira também. FUI 100 temer. Amanhã, vou lá hoje...e tenho dito, inaudita alteras parts. PMDB e PT saudações. Sou um "cão didático", que farejo de longe, que fora da política não tem democracia. E que a "lava-jato" explicitou todas as mazelas da sopa de letrinhas, que são as siglas dos partidos repartidos e que no Toma-lá-dá-cá, sobrevivem como dizia Justus Veríssimo:" o povo é que se exploda", quero é locupletar e encher as burras de benesses, pois minha farinha pouca, meu pirão primeiro. Reforma política para 2018 é para manter o "status quo", ninguém quer perder essa boquinha...bocarra...nesse 7 de setembro, teremos pelo menos que comemorar o circo do futebol está em alta...já que falta emprego/pão para os 14 milhões que vivem à margem da economia, no que aumenta os assaltos e todos os tipos de violência. Mas, há campanha da fraternidade, da Criança Esperança e que aos trancos e barrancos, melhores dias virão. Salve, salve, aleluia salve. Saravá mizifio, escreveu não leu, o pau comeu...e no jogo do bicho, vale o que está escrito, nem precisa de ir no cartório reconhecer a firma. Pois se a firma falir, os donos saem milhionários e Zé Rico, nesta longa estrada da vida, que temos que percorrer, porque, "meu nome é marcial" e marcial é luta...e viver é lutar. Saravá mizifias ! Inté a proxima prosa, já que não dá para cantar em versos, porque está braba a situação...mas, entregar os pontos, jamais. Vamos à la praia...pois, quando setembro vier, virá a prima Vera, e depois todos verão !!!!
Por: Marcial Fontes

Data: 25/08/2017
A ninfa, a divindade.... vai fazer 70 anos???.... Hahahahahahahaha....................... Temos que fazer uma festa de arromba!!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 24/08/2017
Estamos próximos de uma festa de arromba: os 70 anos de nossa amiga campeã moral do Miss Gay! Data histórica e pra parar a cidade! Digna de feriado municipal, homenagem na Câmara Municipal e festa pública no Calçadão. Dia 20 de outubro! Anotem aí! Estamos em contagem regressiva.
Por: Uriel

Data: 24/08/2017
Breve estarei solto pelas mãos prodigiosas deste grande brasileiro chamado Gilmar Mendes, meu amigo Marcial! Vou correndo dar um abraço na ninfa!Saudades de você e do Vicentão! Vamos fazer um churrasco lá em casa! Reze por mim e para que eu seja solto logo logo!
Por: bejani

Data: 24/08/2017
Ninfa!?... huahuahuahuahuahuahuahuahua...... eu se divirto-me! .. huahuahuahuahua
Por: Tikarlão

Data: 24/08/2017
Bem-vindo de seu merecido descanso, Marcial!!!!! Você fez por merecer!!! Estava esplendorosa no desfile do MIss Gay!!!!! JF foi muito bem representada por você!!!! Na passarela, parecia uma ninfa, uma divindade juiz-forana!!!! Hahahahahahahaha....................... Pra mim, você é a grande campeã da sua categoria no Miss Gay!!!!! Diria que você foi a campeã moral do certame!!!!! Hahahahahahahaha....................... No próximo Miss Gay, vamos incrementar sua fantasia!!!! Pediremos um pa(i)trocínio pro seu amigo Bruno Pontes!!!!! Hahahahahahahaha....................... Vai ser a ponte pra sua vitória!!!!!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 24/08/2017
batista, bota água no feijão, que eu tô voltando...quando eu era VICE ENTÃO, o Gilmar Mendes me liberou "tom bem". Se prepara...escreveu não leu. o pau comeu. E o dito cujo, não levanta mais...sinceramente, mas, sinceramente, você que é amigo e anda "bejano" deve ter "esquecido de mim", agora é 14. O Ministro que solta todos os puns e solta peidos sem medo de ser feliz, agora mesmo 100 o JÁ NOT, com seu pedido "batista" de habeas corpus, que qualquer cidadão pode impetrar, certamente soltará o seu amigo, procê ir "Bejano" como fez o maior sucesso no Miss Gay Brasil, em "Xis-de-Fora". Mas, só acredito vendo...faça seu manifesto, que "do povo para o polvo", o Gilmar solta a franga e a raposa...kkkk
Por: Marcial Fontes

Data: 21/08/2017
Ô, Marcial........... tu não é de se jogar fora, não!!! Tu já é PT, igual tu falou na despedida!!! PT = Perda Total !!!! Hahahahahahahaha....................... Mas eu vou continuar a torcer pra tu nos próximos desfiles!!! Siga em frente, porque atrás vem gente!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 21/08/2017
Cá estou!!!... em Mar de Espanha!!! Tomando uma caipirinha de Vodka Absolut em meu aconchego e descansando para os próximos desafios!!! Estou muito animada - ops, digo animadO!!! Afinal, fui vice e provei que estou nos trinks ainda!!! Não sou de jogar fora!!! Inté, mizifios!!! PT Saudações!!!
Por: Marcial

Data: 20/08/2017
Meus parabéns, nobre amigo! Fiquei daqui aguardando notícias e sempre em oração e na torcida. Esteja feliz e vá descansar na sua Mar de Espanha. Brevemente, teremos juntos outros desafios. Deixo-lhe um trecho do Salmo 9, para sua meditação: "EU te louvarei, SENHOR, com todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer; cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa."
Por: bejani

Data: 20/08/2017
Desfile deslumbrante! Palmas, muitas palmas! A vida é um estado de espírito!
Por: Uriel

Data: 20/08/2017
Tava lindona, amigo!!! Pra mim, vc é a campeã!!! A número 1!!! Belo desfile!!! Eu tava lá e bati palmas de pé!!! Aquele idoso alquebrado transformou-se numa jovem atraente e muy hermosa!!! Dez, nota dez!!! Hahahahahahahaha....................... Por: batista
Por: batista

Data: 20/08/2017
Depois de um final de semana extenuante, mas extremamente prazeroso, passo por aqui para dizer que estou muito agradecida - ops...digo, agradecidO - pelo grande apoio de toda a cidade e até dos amigos desta área de comentários. Não deu para trazer o título na categoria "Idosidade" para Juiz de Fora. Fui vice! Perdi para um bofe que, diga-se, merecia ganhar de tão esplendoroso que é. Estou satisfeita - ops...digo, satisfeitO -, mas muito cansado. Então, vou para o meu merecido descanso!! Vou para a minha praia!! O meu Mar de Espanha!! Volto em breve!! Mereço relaxar!! Valeu!! Obrigaduuuu, Juiz de Fora!! Fui!! Inté, mizifios!!
Por: Marcial Fontes

Data: 19/08/2017
Partiu, Calçadão!! Obrigado pelo apoio, bejano!! Só alegria!! Estou pleno em felicidade hoje!!
Por: Marcial Fontes

Data: 19/08/2017
Estarei em oração por sua vitória, meu amigo! Pode ter certeza disso! Sucesso hoje! Aproveito para lhe deixar a reflexão do Salmo 20: "Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos!"
Por: bejani

Data: 19/08/2017
Saudações multicoloridas a todos!!...Hoje, é Dia de Arco-Íris!! Estou exclusivamente dedicado ao grande evento que vai tornar Juiz de Fora, hoje, a capital gay do Brasil...quiça, a capital gay da América Latina. Vamos todos passar a manhã no Calçadão e, à noite, espero a torcida no Terrazo!! Vamos conquistar o título na categoria "Idosidade" para nossa Juiz de Fora!! Torça daí, bejano!! Do povo para o povo!! Lindo e maravilhoso na passarela!! Logo mais, será grande a emoção!! Conto com a torcida!! Levem faixas de apoio e vibrem muito na hora da entrada triunfal!! Inté, mizifios!!
Por: Marcial Fontes

Data: 18/08/2017
Marcial, fraterno amigo, tem notícias do nosso Vicentão? Estou com saudade de vocês!
Por: bejani

Data: 18/08/2017
kkkkkkkkkkkk........... como eu sempre digo: eu se divirto-me lendo os comentários!!!
Por: Tikarlão

Data: 18/08/2017
Aí, Marcial........... vamos organizar um pré-desfile seu na manhã de sábado, no Calçadão!!! Vai ser um mega-sucesso, cara!!! Vou até ligar pra esse prefeitinho e mandar ele arrumar jeito de lavar o Calçadão!!! Tu não pode descer no meio daquela sujeira toda, não!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 18/08/2017
Amigos....não tenho preocupação alguma em ser vice. Nem candidato sou! Aliás, nem eu voto em mim mesmo! Já fui vice uma vez e sei que nada mais significa do que uma peça decorativa. A decoração que me preocupa no momento é a da minha fantasia para o Miss Gay deste sábado, dia 19 de agosto, no Terrazzo. Estão todos convidados! Lá, sim... votem em mim! Vou concorrer na categoria "Idosidade". #EstamosJuntos... Juntos e misturados! Em nome da diversidade. Juiz de Fora, mais uma vez, dá exemplo para o Brasil. Inté... nos vemos no Terrazzo! Lá estarei, lindo e maravilhoso! Saravá, mizifios!
Por: Marcial Fontes

Data: 16/08/2017
Bomba!!! Bomba!!! Bomba!!! Vem aí a chapa MITO AO QUADRADO!!! Marcial vai ser o vice do Bolsonaro!!! É a chapa dos PATRIOTAS!!! O convite está feito!!! Tudo indica que Juiz de Fora vai ter um pé no Palácio do Planalto!!! Se o MITO Marcial aceitar, a eleição está decidida!!! Me arruma um lugar de aspone especial com DAS bem gordo, Super-Marcial!!! Estamos juntos!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 16/08/2017
Marcial é figura única, especial! Pelo comentário abaixo, a gente vê a capacidade dele de conviver com o outro e a tolerância com a diversidade. De um lado, sua paz e amizade em relação ao Bejani. De outro, ele professa a fé cristã (ao mencionar Deus) e faz suas homenagens ao candomblé (ao utilizar a expressão "saravá"). Ou seja, é um homem do nosso tempo! Ilustre personalidade!
Por: Uriel

Data: 16/08/2017
Bejano, meu eterno prefeito: fico feliz com sua regeneração, porque você é uma pessoa de espírito bom e do bem. Juiz de Fora te aguarda! Para sairmos da inércia, do descaso com os bairros e com a saúde, da omissão em relação aos mais carentes! Volta, volta bejano! Você é o número 1! É o cara! Inté! Fiquem todos com Deus! Saravá!
Por: Marcial Fontes

Data: 15/08/2017
Ao meu fraterno amigo Marcial, deixo o meu abraço e a reflexão do Salmo 91: "Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos." Abençoado seja, amigo Marcial!
Por: bejani

Data: 15/08/2017
Os seguidores do Bolsonaro só o chamam de "MITO". Pois eu, sem medo de errar, digo: MITO É O MARCIAL!
Por: Uriel

Data: 13/08/2017
Alô, companheiro e parça Marcial!!! Já criei um slogan pra tua campanha!!! Tu tá mais que eleito!!! Com dinheiro de fundo ou sem fundo!!! Hahahahahahahaha....................... Teu slogan vai ser assim, ó: "Marcial, aquele que dá o que promete!!!!" Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 13/08/2017
Foi em 1988! Fizemos História em 1988! Pressa na minha digitation! Também bata um bolão no English! Fuuuiii!!
Por: Marcial Fontes

Data: 13/08/2017
Lula, o chefão, ganhou dinheiro da ricaça suíça que só anda de bolsa Louis Vuitton! É pra ele se manter, depois de ter sido subtraído pela decisão do Moro, o juiz! Já não se fazem mais trabalhadores como antigamente. Como eu um dia fui! Enquanto isso, os políticos tratam de aprovar o seu Bolsa-Eleição, porque ninguém é de ferro: só R$ 3,6 bilhões de um país quebrado pra eles brincarem de fazer campanha eleitoral! Isso é uma vergonha, já diria o Boris! Com o Bolsa-Eleição, até o Uriel e o batista ganhavam qualquer eleição! Até eu, que nem o meu voto tenho mais! O bejano, não! Ele não precisa de dinheiro do fundo. Já está eleito e escolhido pelo povão! Tostão contra o milhão, como fizemos lá em 1998! Fizemos História com "H" maiúsculo pelo extinto PJ, depois PRN. Volta, volta bejano! Volta pra este povo que te ama! No mais, feliz dia dos Pais! Fui... pro meu aconchego! Inté, mizifios!
Por: Marcial Fontes

Data: 11/08/2017
BATISTA ¿Por qué no te callas? O filósofo Chacrinha é quem dizia:" eu não vim p'ra explicar..." E a dez mil anos atrás 'ta escrito nas estrelas, que um Batista, muito mais letrado e versado em prosa e versos, daria conta de tudo, como se fosse a "Folha de São Paulo", desvendarias todas as corrupções da FIFA, do PT, do Lula, da Dilma, do Pimentel, do Aécio, do PSDB, do Temer, do PMDB e alhures. Quanto ao Uriel, vá ver se eu tô na esquina!...Fui...Saravá, mizifios!!
Por: Marcial Fontes

Data: 11/08/2017
Meu amigo Marcial, vendo o noticiário econômico nacional destes últimos dias e constatando o buraco negro das contas públicas, resolvi me antecipar e organizar um movimento de mobilização geral, através das redes sociais e da mídia, no sentido de sensibilizar o presidente da República a convocar o nobre amigo para a missão maior de colocar o país nos trilhos. Somente você, dileto e substantivo Marcial, tem capacidade e competência para organizar a economia do Brasil e fazer com que os ajustes econômicos não tragam mais sofrimento ao nosso combalido povo. Volte à ativa, amigo Marcial! Deixe a vida de aposentado de lado por uns tempos e arregace as mangas em prol da nossa pátria. Seu currículo impecável e sua rara sabedoria precisam estar a serviço do país! Marcial no comando da reconstrução econômica do Brasil! Pra já! Pra ontem! Que comece a mobilização! Vamos fazer com que este grande brasileiro volte à ativa!
Por: Uriel

Data: 10/08/2017
O preclaro e alquebrado Marcial sempre fala por aqui em gay!!! É gay pra lá, é gay pra cá!!! Ele está se preparando para o próximo Miss Gay!!! Vai disputar na categoria "Idosidade"!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 08/08/2017
kkkkkkkkkkkk........... eu volto a dizer: eu se divirto por aqui!!! LULA 2018!!! VIVA MADURO!!!
Por: Tikarlão

Data: 08/08/2017
No nosso tempo, Marcial, a saúde funcionava. Apesar de todas as dificuldades, conseguimos fazer o sistema prestar um serviço minimamente digno à nossa população. Vamos fazer isso de novo! Assim que eu retornar à nossa amada Juiz de Fora, vou lhe fazer uma visita e lhe dar um abraço. Estaremos juntos numa nova empreitada! Para o bem do nosso povo! Deixo para você, nobre amigo, um trecho do Salmo 37: "NÃO te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniqüidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no SENHOR e faze o bem; habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado."
Por: bejani

Data: 08/08/2017
Cheguei, cheguei, mas não sou gay! Voltei para comentar a notícia de que as UAPS de Juiz de Fora voltarão a ser chamadas de UBS. Tudo para que o usuário não confunda UAPS com UPAS. Quanta falta do que fazer! Por que não chamar pelo nome que vem lá dos meus tempos: posto de saúde? Só que o mais importante, não lembram! O mais importante é ter saúde! Ter profissional qualificado! Ter remédio! Ter atendimento, a tempo e a hora. Juiz de Fora perdeu-se no tempo! Por isso, estou farto de tudo! Quero tomar todas lá na minha praia, em Mar de Espanha, onde nunca fico a ver navios...no mais, volta volta Bejano! Volta correndo! O povo te ama e te espera! Fui... não pra uma UAPS, ou UBS ou posto de saúde! Fui sem nunca ter sido e agora vou de volta para o meu passado. Meu refúgio é o eu mar, pois lá sou amigo do rei! Inté, mizifios! PT Saudações!
Por: Marcial Fontes

Data: 06/08/2017
Calma, Bejani!!! Se aquiete aí, hômi!!! Marcial não fica longe disso aqui, não!!! Aqui, é o único lugar onde se dá ouvidos a ele!!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 06/08/2017
Volta, Marcial! Volta! Eu preciso de você, meu amigo do coração!
Por: bejani

Data: 05/08/2017
Não se vá, Marcial! O que será de mim sem você? Sem sua presença?
Por: bejani

Data: 05/08/2017
Vai os 6 tudo bejano o vice-então. 100 noção aqui, tem de montão, que usa o meu nome em vão. E vão...(um elefante chateia muita gente...até parece que sou dono do blog...e deveria deixar só o GENUÍNO, o puro com limão, verdadeiro nome de Guerra, usar e abusar do meu sacrossanto nome, pois foi os meus pais quem me batizaram com ele...mas, os mequetrefes, meus fãs, passaram a usar desse golpe baixo, desse expediente, sabendo que sou funcionário público aposentado, e que expediente, trabalho, estou fora. Fora também vou ficar desse espaço de comentários, porque, aonde sou aceito, não é bom lugar....yahooooo)
Por: Marcial Fontes

Data: 05/08/2017
Madruguei! Quer dizer, não sou gay! Estou apenas dizendo que pulei da cama muito cedo...pra tomar o rumo do meu mar, da minha praia! Vou pra Mar de Espanha! Lá, sou amigo do Rei! Não fico a ver navios! Mereço descanso, sou trabalhador, não ganhei triplex, não ganhei sítio e nem milhões com palestras fajutas! A gente se vê por aí! Mando notícias do lado de lá! Fui...PT saudações, mizifios!
Por: Marcial Fontes

Data: 04/08/2017
Meu dileto e predileto amigo Marcial Fontes, tu que é multimídia e multitalentoso, faz uma coisa aí pra gente: dá uma de Dilma e faz aí uma saudação à mandioca!! Anima o bloco do blog aí, Marcial!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 03/08/2017
kkkkkkkkkkkk........... eu se divirto lendo os comentários!!!
Por: Tikarlão

Data: 03/08/2017
Nem tudo que reluz é ouro. Usam o meu santo nome em vão...o filho dos anjos da treva é que "psicografa", e tumultua esse espaço livre, 100 censura, mas, é estelionato, falsidade ideológica. Como disse, o filho da mãe, que não sabem quem é o pai, se o Uriel Senhior, ou de qual pai ele é filho. Chose de loc !
Por: Marcial Fontes

Data: 03/08/2017
A quem interessar possa, especialmente aos meus inimigos.Aliás, em política, saber quem são, já é meio caminho andado...dizem que cavalo velho não pega marcha...e coisa que tais...Eu que não sou perfeito, quase fui, quando do acidente do Bejano, primeiro e não único na corrupção...Digo que meu nome é luta, e apesar de ter dependurado as chuteiras, ainda torço muito, tanto no esporte como na política, esperando que o resultado das eleições de 2018 seja bom o povo brasileiro, pois estamos precisando. Este é o meu voto! No mais, PT saudações.
Por: Marcial Fontes

Data: 02/08/2017
Como vota o eminente Deputado Marcial Fontes?
Por: Uriel

Data: 02/08/2017
Hahahahahahahaha....................... Mucho lôco mesmo!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 02/08/2017
Bem que registrei a abdução do Sr. Marcial Fontes. Ele foi devolvido à Terra. Mais louco do que antes.
Por: Uriel

Data: 02/08/2017
Cheguei, cheguei, mas não sou gay ! Também nada contra.., porque "love is all". Inclusive, mas, mais inclusive não se tem, já que a união homoafetiva, foi noticiada, que três (3) mulheres que vivem juntas, registraram em cartório essa união. Aliás, dias atrás, foi divulgado também que um homem e duas mulheres oficializaram a união estável. Enquanto isso, fiquei a ver navios em Mar de Espanha, enquanto o Presidente Temer deixa a vida lhe levar, nesta NAU SEM RUMO, infestada pelos seus amigos do PMDB, PSDB e DEM. Acho que vou tomar o caminho de uma Igreja pra ir rezar um pouco, para ver se minha reza brava, com muita pajelança, dá p'ra ver uma luz no fim do túnel, já que as coisas estão pretas para todos nós do povo para o povo, no que saindo do espeto, que é essa economia em piruetas... leio que até o Meirelles está ameaçando pedir o boné, vamos cair na brasa, com os termômetros oscilando com as baixas temperaturas e os baixíssimos índices de confiança nesses políticos, indo lá pro pré-sal. Navegar não é preciso, mas torcer pelo Brasil é fundamental. Saravá mizifios!!!!!!!!!!!
Por: Marcial Fontes

Data: 02/08/2017
O Sr. Marcial Fontes foi abduzido por seres extraterrestres lá em Mar de Espanha. Os senhores marcianos querem examinar a cabeça do Sr. Marcial.
Por: Uriel

Data: 02/08/2017
Cadê vc, Marcial??? Foi pra Mar de Espanha???...
Por: batista

Data: 02/08/2017
kkkkkkkkkkkk........... eu se divirto lendo os comentários!!!
Por: Tikarlão

Data: 01/08/2017
Olha o Eymael no horário eleitoral!! Ele tá mais inteiro que o Marcial!! E deve ter uns 15 anos a mais que o nosso ex-vice!! Eu tava achando que ia cantar "Mar-Mar-Mar-cial" na próxima eleição!! Mas vem aí é o "Ey-Ey-Ey-mael"!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 01/08/2017
Ele não vai aguentar as cenas fortes, Batista! Vi o caboclo na rua. Está caquético! Vai dar um troço nas primeiras cenas tórridas! Nem o comprimidinho azul dá jeito!
Por: Uriel

Data: 01/08/2017
Marcial, meu parça!! Melhora a qualidade do que vc vê na tv, colega!! Pra que assistir Margarida?? Sintoniza nos canais pornô, meu!! Tu vai ficar maluco!! Mas, atenção, parceiro: antes de assistir os pornô, passa primeiro no teu médico geriatra!! Faça uma geral, porque senão tu pode bater as botas!! É muita emoção, companheiro!! Tu não vai nem ver mais o Jornal Nacional!! Só pornô!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 01/08/2017
Vi uma parte do programa Mesa, ao quadrado. da távola Redonda, entrevista da nobre Dep. Fed. Margarida Salomão, emissora da Jane é um Gênio, Kidelícia, no programa tem Kibom com Seicho-no$-Iene, a defesa veemente do Lula lá, lalau, e pela soltura do Vice-então (era eu...mas, tudo bem, eles roubam tudo...até meu poder hierárquico de ter sido vice de sua santidade) e do bejano I e não único corrupto de JF (os corruptores nem apareceram, só o José Manoel Raposo, que se findou-se). A alegação é de que os dito-cujus, são pobres, pois o STF protege o AÉCIO NEVES, que deveria estar na cadeia...
Por: Marcial Fontes

Data: 31/07/2017
Saravá, mizifio Bejano!
Por: Marcial Fontes

Data: 31/07/2017
Amém. Salve, aleluia, salve...e salve-se quem puder...Fui !
Por: Marcial Fontes

Data: 31/07/2017
Boa semana para vocês que estão aí do lado de fora! Deixo-vos o Salmo 33 para reflexão: "Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos; aos que são retos fica bem louvá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira; ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão; a terra está cheia da bondade do Senhor. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança."
Por: bejani

Data: 30/07/2017
Tu vai botar o bloco na rua, Marcial?? É carnaval fora de época, é?? Tu vai ser porta-bandeira, baiana ou rainha da bateria?? Hahahahahahahaha....................... Só falta tu ser rainha da bateria e sair com uma coleira escrita "BEJANI"!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 30/07/2017
Golpe eu é quem vou botar meu bloco na rua, com a Lei Marcial. Para início de conversa;- CALA A BOCA BATISTA ! Não vou ser condescendente, como no Rio....perguntando :"¿Por qué no te callas?".
Por: Marcial Fontes

Data: 29/07/2017
Alô, meu parça Marcial!!!! Tô de volta, companheiro!!!! Tô gostando de ver a arruaça que vc e a turma tão fazendo aqui!!! Hahahahahahahaha....................... E o dotô Tatá?? Cadê ele?? Ainda fala muito em golpe?? Conte aí meu velho e alquebrado Marcial, cumé qui tá a vida?? O Uriel gostô e adotou o alquebrado!! Hahahahahahahaha....................... Até o Bejani por aqui!! Hahahahahahahaha....................... Volta, volta Bejani!! Com o amigo Marcial de vice!! Hahahahahahahaha.......................
Por: batista

Data: 29/07/2017
E o TEMER, treme que seu ibope despenca para menos zero..., com a Trupe dele, tem 99% de safadão e 1% de anjo, perfeito nas reformas...ele deve está com inveja do TRUMP que tem rejeição péssima, abaixo do equador, mas muito melhor do que a dele. Dia 02 de agosto. O mês não é dos mais favoráveis para os políticos; no que se teve vários incidentes na nossa história. Veremos. Enquanto isso, desde que eu era Vice-então, via o Uriel bejano o povo, para o povo. Bom fim de semana pra vô 6 .
Por: Marcial Fontes

Data: 29/07/2017
Marcial, meu amigo, fica em paz! Deixo a você, para meditação, trechos importantes do Salmo 32: "BEM-AVENTURADO aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o SENHOR não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas àquele que confia no SENHOR a misericórdia o cercará."
Por: bejani

Data: 29/07/2017
Saravá, mizifio Uriel! Estou eu aqui...passando o final de semana no porto seco de Mar de Espanha e tendo que ler as abobrinhas de um mequetrefe! Ignóbil! Vá catar coquinho! Vá procurar sua turma, Uriel! O crime faz parte do seu curriculum e, lamentavelmente, a Justiça é surda, muda e morosa...Junte-se ao Bejano e saia por aí bejando pilantras e picaretas da sua estirpe. Salve-se quem puder...Fui! Vê se me esquece, chulé!
Por: Marcial Fontes

Data: 28/07/2017
Não levem em conta o que diz esse cidadão chamado Marcial Fontes. Ele é um ignóbil! Assinado: eu, Marcial Fontes! Inté!
Por: Marcial Fontes

Data: 28/07/2017
Bom dia a todos! Hoje, eu quero mandar um abraço especial ao Sr. Raymundo Delgado, que nos proporciona este espaço de encontro e amizade. Paz e bem!
Por: bejani

Data: 28/07/2017
kkkkkkkkkkkk........... eu se divirto lendo os comentários!!!
Por: Tikarlão

Data: 28/07/2017
Fortaleza são os muros das penitenciárias desde que eu era Vice-emtão e o Uriel bejano os irmãos da irmandade. Esse ignóbil que usa e abusa do meu nome em vão, não sou eu...utiliza desse subterfúgio. Mas, a cadeia molda o caráter da pessoa...sendo que o Dr. Janot sabe que os próceres do PT/PMDB não são flores que se cheiram...e são marginais como o Cunha. Nesse espaço, o mequetrefe que assina com o meu nome, acorda de madrugada, na calada da noite, alcunha o meu "santo" nome, como abaixo (28/07/2017), deveria clamar seus salmos em Fortaleza ou em Pedrinhas, para acalma as rebeliões nos presídios. Que antes era mais fácil atravessar o Mar Vermelho, do que a Linha Vermelho no Rio. Portanto, ao pregador de salmos, que vá para a linha de frente contra o crime, e vá bejano os irmãoss. Inté !
Por: Marcial Fontes

Data: 28/07/2017
Obrigado, Bejani! Deixo para você o Salmo 27:14, um dos mais importantes, pela fortaleza que nos transmite: "Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! Espere no Senhor."
Por: Marcial Fontes

Data: 27/07/2017
Nos momentos de amargura e mau humor, meu amigo Marcial Fontes, abra uma página qualquer do Livro dos Salmos e faça uma reflexão atenta sobre algumas linhas de leitura. Vai lhe fazer bem, como tem feito a mim também. Segura na mão de Deus e vá em frente, meu amigo! Paz e bem!
Por: bejani

Data: 27/07/2017
Prezadíssimo Marcial: não confunda alhos com bugalhos! E também não fique difundindo preconceitos! Somos uma sociedade que vive na diversidade. Nada tenho contra os gays. Apenas sou espada! E sou bem mais novo que você, alquebrado amigo Marcial! Você faz uso daquele comprimidinho azul? Deve fazer, né. Pela idade, pelo pouco vigor... imagino que sim! Tu precisa de bengala pra andar nas ruas e de uma outra pra usar na cama! PT saudações, amigo Marcial! Até a próxima!
Por: Uriel

Data: 27/07/2017
Uriel, se você for concorrente no Miss Brasil Gay, que esse ano poderá votar para o que simpatizamos...eu voto em você, 100 preconceito por você ser mais velho...pode comemorar, BEJANO o povo, do povo para o povo. Desde que eu era VICE-ENTÃO, sei que você quer postular ao cargo máximo, aqui em JF. Desse vez, você vai levar a minha torcida....hehehehehe !
Por: Marcial Fontes

Data: 26/07/2017
kkkkkkkkkkkk........... eu se divirto lendo os comentários!!!
Por: Tikarlão

Data: 26/07/2017
Amigo Marcial, em primeiro lugar, muito bom dia! Em segundo lugar, um alerta: não deixe que seu lado caquético tome conta do seu intelecto!
Por: Uriel

Data: 26/07/2017
Uriel você é quem era visto BEJANO o Vicentão.Hoje é dia dos avós, e diga ao Povo, do povo para o povo, que: vô, vô BEJANO o VICENTÃO !
Por: Marcial Fontes

Data: 25/07/2017
Amigo e prezado Marcial: se você quiser, posso acompanhar o alquebrado ex-vice prefeito de JF na visita ao Vicentão. Você precisa de uma boa companhia para ir naquele distante e perigoso Ceresp.
Por: Uriel

Data: 25/07/2017
"Na moderna angelologia cristã, ainda que de uma forma marginal, Uriel é identificado por vezes como Serafim, Querubim, Regente do Sol, Chama de Deus, Anjo da Presença Divina, Arcanjo da Salvação, presidindo sobre o Tártaro (Inferno). Em escrituras mais recentes é, mesmo, identificado com Phanuel - a "Face de Deus".". PORTANTO, COM TANTOS PREDICADOS, O "URIEL" É A PESSOA TALHADA, PARA LEVAR CONFORTO, QUIÇA SOLTAR O VICENTÃO, MAS COM CERTEZA, ATENDERÁ SEU PEDIDO, BEJANO O EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JF.
Por: Marcial Fontes

Data: 25/07/2017
O Vicentão, nosso dileto amigo, foi recolhido ao Ceresp. Por favor, Marcial, faça uma visita a ele e leve o nosso abraço. Sei que o seu espírito de perdão e misericórdia vai funcionar novamente, neste difícil momento. Abrace o Vicentão por mim!
Por: bejani

Data: 25/07/2017
Eu também fui para o outro lado da rua, Marcial. Do seu lado, porque o nobre amigo atravessava sozinho aquele logradouro perigoso. Quando você tomou o rumo da Batista de Oliveira, eu voltei para o meu trajeto, porque o amigo já estava em segurança.
Por: Uriel

Data: 25/07/2017
Uriel, ainda bem que fui para o outro lado da rua, senão você acabava me BEJANO !!!!!!!!!!!!!
Por: Marcial Fontes

Data: 24/07/2017
Prezadíssimo Marcial, minhas saudações! No final da manhã dessa ensolarada segunda-feira (dia 24/07), por volta das 11:45 horas, voltei a ter o prazer de revê-lo e, curiosamente, no mesmo local onde lhe vi anteriormente. Na confluência da Avenida Independência com a Rua Batista de Oliveira. Ao contrário da impressão anterior que tive, hoje lhe achei com ar mais jovial, roupa mais esportiva. E quero lhe saudar pelo belo gesto de cidadania que você teve na travessia daquela perigosa avenida (abro parêntesis: o ideal é que você esteja sempre acompanhado ao atravessar logradouros tão movimentados, Marcial!). Mas voltando ao belo gesto... quero lhe parabenizar pelo gesto de jogar o lixo que estava em suas mãos no coletor de lixo fixado na calçada. Por esta pequena iniciativas, vê-se o grande cidadão que o amigo é! Mais ainda: a gente vê a pessoa desprendida que você é ao não se negar a perdoar e a abraçar o Bejano, que tanto mal fez à nossa cidade e a você também, na época o substituto imediato daquele cidadão na Prefeitura. No mais, amigo Marcial, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.
Por: Uriel

Data: 24/07/2017
URIEL, você que é o único comentarista desse blog, voce, seu ignóbil, CAMALEÃO, ora se passa por minha alcunha, ora como do "dito-cujo" Bejano I e não único corrupto de JF, que der me dar uma abraço e depois bejano...QUERO NÃO ! Permita meu interlocutor, fazer uma correção, depois que li o artigo na Folha de SP do Joesley Batista, que disse que através do acordo de leniência, vai ressarcir dos crimes que cometeu, ao povo Brasileiro, pagando ao longo dos próximos anos ao Erário Nacional. Essa é a melhor punição que há...recolher o dinheiro desviado das propinas.Tenho dito. Já o abraço fica pra você que gosta de estar bejano com o dito-cujo. Xô satanás. vá de retro. Yahoooo !
Por: Marcial Fontes

Data: 23/07/2017
Obrigado por minha defesa, amigo Marcial!Sempre fomos grandes parceiros. Os erros que cometi na vida, inclusive com o nobre amigo, espero que estejam redimidos. Logo que voltar, vou lhe fazer uma visita e lhe dar um abraço.
Por: bejani

Data: 23/07/2017
Esse ignóbil do dia 22/07/2017, JURO, POR TODOS OS JUROS, QUE VÃO AUMENTAR, COMO O REFLEXO DO AUMENTO NOS COMBUSTÍVEIS ( Já que o Temer faz qualquer negócio para se manter no "puleiro" (que está mais sujo do que o pau do galinheiro)). JURO QUE NÃO SOU EU, E NEM TRADUZ O QUE PENSO. Aliás, já deveria ter soltado o BEJANO I e não único corrupto. Ele surrupiou migalhas, em comparação com os políticos do PT/PMDB, no que já pagou com esse tempo na Penitenciária de Segurança Máxima Nelson Hungria...mesmo porque, os corruptores de JF não foram presos... como dizia o Bento Carneiro, vampiro Brasileiro:- "não creu n'eu..." se trancafiou-se no xilindro". JBS saudações...esse sim, deitou e rolou e ainda saiu com os lucros e louros de ter dedurado o Tucano de Bico Grande e vasta plumagem, bem como o TEMER, que negocia com os "300 picaretas" que o Lula lá, LALAU, disse que tem no Congresso.
Por: Marcial Fontes

Data: 22/07/2017
Bejano é o único ex-prefeito de JF preso, vergonha da cidade. Recolha-se à cadeia! Cortem o wi-fi desse cidadão! Tenho dito! PT saudações!
Por: Marcial Fontes

Data: 20/07/2017
Quer dizer que eu não conto? Eu acompanho esse blog e os comentários sempre. Da cadeia, mas acompanho. O fato de não postar nada, não significa que o blog é inabitado. Resolvi fazer valer minha presença, porque um maluco (sim, é maluco! e eu sou testemunha disso!) fica se fazendo passar por A, por B, por C e por ele mesmo, com o objetivo de tentar ser assunto. Nem que seja apenas por aqui. Ele mesmo conversa a respeito dele e se faz passar por ele. Entenderam, né? Maluquice! Coisa de biruta! Eu vou, mas eu volto!
Por: bejani

Data: 20/07/2017
Não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para descobrir que foi você, UUUUUUriel, que escreveu louvores, hosanas e loas ao LULA/PT, pois somente nós (2) dois é quem nos habilitamos em usar esse espaço democrático do Dr. Tarcísio Delgado, "inadicta dominus". Não dá nem para pedir a atenção dos demais comentaristas e leitores, possíveis eleitores...para dirimir esse estelionato, já que é personalíssimo o uso do nome, que foi me outorgado no registro civil no século passado...portanto, não vou cuidar de desmascarar esse crime...hehehehe. Ninguém acompanha mais esse blog...exceto nos dois. Você, Uriel, e eu kkkkkkkkkkkk
Por: Marcial Fontes

Data: 19/07/2017
Faz me rir....Uriel kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Por: Marcial Fontes

Data: 19/07/2017
O comentário imediatamente abaixo, cheio de frases em maiúsculas, como se estivesse gritando, não é de minha autoria. Sou uma pessoa que sabe respeitar o espaço do outro e que sabe dialogar e debater, não utilizando de estratagemas de um notório desequilibrado que tenta se fazer passar por mim. No mais, Lula Presidente! Tenho dito! PT saudações!
Por: Marcial Fontes

Data: 19/07/2017
O COMENTÁRIO DO DIA 18/07/2017, não é meu. EU JULGO QUE O LULA FEZ UM PRIMEIRO MANDADO, BOM, PELO ÓTICA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCIPALMENTE, COM ÓTIMO DESEMPENHO DA ECONOMIA. SEM DÚVIDA, MAS, O PODER CORROMPE, E SABEMOS AGORA, QUE O LULA DEU CARTA BRANCA PARA JOSÉ DIRCEU E PALOCCI, FOMENTAR O PROJETO DE PODER, COM O MENSALÃO E PETROLÃO, CONFORME OPERAÇÃO LAVA-JATO TEM ESCANCARADO AS CORRUPÇÕES PRATICADAS PELOS ASSECLAS DO "PT" E PMDB ETC. PORTANTO, "RECANDIDATURA" DO LULA, NÃO SERÁ LIBERADA PELA "LEI DA FICHA LIMPA" E ADEMAIS SE VIER A SER CANDIDATO, NÃO LEVARÁ...PT NUNCA MAIS...DÓRIA, DIGO, DORA AVANTE COM LULA LÁ...LÁ NA CADEIA. PT SAUDAÇÕES !
Por: Marcial Fontes

Data: 18/07/2017
O notório presidente Lula, o maior e melhor de todos os nossos governantes, tem sido perseguido pela mídia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário e por todos aqueles que não querem ver o Brasil ter um papel preponderante e independente no contexto mundial. Estejamos todos juntos, unidos e esperançosos na recandidatura de Lula à Presidência. Para que o Brasil volte aos trilhos do progresso e da justiça social! No mais, PT saudações!
Por: Marcial Fontes

Data: 13/07/2017
"Deve-se temer a velhice, porque ela nunca vem só. Bengalas são provas de idade e não de prudência." PLATÃO
Por: Uriel

Data: 08/07/2017
"Você nunca estará tão velho que não possa buscar um novo alvo ou sonhar um novo sonho." C.S.LEWIS
Por: Marcial Fontes


Nome *

E-mail *

Comentário *
Os campos com * são obrigatórios.